Uncategorised

En toen wist je het: je wordt leerkracht! Een prachtige keuze, want het is afwisselend, absoluut zinvol en dankbaar werk. Maar het is ook een nieuwe stap in een nieuwe wereld. Daarnaast ben je niet van de ene op de andere dag docent. Gelukkig sta je er bij Alberdingk Thijm Scholen niet alleen voor en zorgen we voor een goede (betaalde) opleiding, persoonlijke begeleiding en coaching tijdens dit nieuwe avontuur. Zodat je goed begint aan het volgende hoofdstuk van je carrière. En daar gaat het om.

Een zij-instromer volgt een werk- en opleidingstraject van twee jaar en komt in dienst van een school(bestuur) zoals Alberdingk Thijm Scholen. Je volgt een crash course lesgeven en als je daarvoor slaagt, wordt er een school gezocht waar je leservaring op doet. Je krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor een groep en besteedt daarnaast nog zo’n 12-15 uur per week aan de opleiding. Na twee jaar heb je een wettelijke lesbevoegdheid en je krijgt de garantie op een baan in het onderwijs. 

De Villa is een kleinschalige omgeving waar leerlingen terecht kunnen die tijdelijk niet, geheel of gedeeltelijk om een of meerdere redenen, deel kunnen nemen aan het onderwijs op de eigen school. Leerlingen kunnen door de coördinator leerlingzaken of de teamleider bij de Villa worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt bepaald welk programma passend is. In eerste instantie is het doel de leerlingen, na een traject van ongeveer 12 weken, weer terug te laten keren op de eigen school. Dit traject kan tussentijds worden aangepast. 

 

Alberdingk Thijm Scholen beschikt over een eigen trainingsruimte, de Dojo. Het doel van de Dojo is een ruimte te creëren voor docenten en leerlingen die op zoek zijn naar handvatten om meer in hun kracht te komen en meer verbinding te maken met zichzelf en hun omgeving, De Dojo wordt gebruikt om leerlingen te ondersteunen en te begeleiden, bijvoorbeeld leerlingen die erg onzeker of faalangstig zijn of leerlingen die zeer explosief zijn en moeite hebben met het reguleren van hun emoties.

 

Hoe werkt het?

Wanneer een docent denkt dat een leerling in aanmerking moet komen voor extra ondersteuning kan, door tussenkomst van een specialist leerlingbegeleider, een aanvraag worden ingediend bij het Nuyens Instituut. Daar wordt bekeken of en welke ondersteuning voor de leerling het beste is. De Dojo is een van de mogelijkheden waar het Nuyens Instituut over beschikt. De aanpak kenmerkt zich door een combinatie van gesprekken en psycho-fysieke oefeningen.  Hierdoor worden de deelnemers zich meer bewust van hun gedachten- en gedragspatronen. Vervolgens wordt dan gekeken wat alternatieve keuzes zijn om op verschillende situaties te reageren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Ontspanning
 • Balans
 • Verbinding
 • Ademhaling
 • Energie
 • Focus

De reactie van de deelnemers is veelal dat in relatief korte tijd meer rust en balans wordt ervaren. Ook worden de deelnemers zich meer bewust van hun eigen reactiepatronen en mogelijke keuzes. Ze worden weer meer ‘meester over zichzelf’

De extra financiële middelen die door de overheid ter beschikking zijn gesteld, worden door de scholen ingezet voor extra ondersteuning op het cognitieve gebied en/of het sociaal-emotionele. Zo zetten alle middelbare scholen meer in op mentorlessen door de huidige medewerkers meer uren te bieden. Er wordt meer fte ter beschikking gesteld voor het begeleiden van de eindexamenklassen onder meer door extra onderwijsassistenten aan te trekken. 

In het basisonderwijs wordt ingezet op begeleiding van leerlingen in kleine groepjes bv op taal en rekenen. Hiervoor zijn extra studenten aangetrokken.

Alberdingk Thijm Opleidingsschool (ATOS) heeft per februari 2022 plaats voor:

Stagiaires VO – verschillende vakken

Als docent(e)-in-opleiding van de Hogeschool Utrecht, UU of de HKU heb je vast ook je eigen ideeën over lesgeven. Over hoe je kinderen wilt inspireren en wegwijs maken in de lesstof én de wereld om ons heen. Bij Alberdingk Thijm Scholen staan we daar zeker voor open! Omdat wij geloven dat jouw eigen wijze van lesgeven bijdraagt aan de kwaliteit, afwisseling en enthousiasme in de klas. Daarnaast ondersteunen we je op tal van gebieden, zodat je nog meer succes én plezier uit je stage haalt.

September 2021

'Filmprijs voor drie leerlingen Laar & Berg,' Laarder Courant, 30 september 2021
Grenzen verleggen en talenten ontdekken bij sportdag St. Aloysius College en de Wilge,'  Gooi- en Eembode, 23 september 2021
'Officiële opening watertappunt in Kerkelanden,' Gooi- en Eemlander, 22 september 2021
'Populair watertappunt is nu ook officieel geopend', Gooi- en Eembode, 22 september 2021
'Tien basisscholen in Gooi- en Vechtstreek gaan oude apparaten inzamelen,' Gooi- en Eemlander, 7 september 2021
'Paulusschoolleerlingen werken aan beheersing op judomat,' Gooi- en Eembode, 3 september 2021

Augustus 2021

Stijn Nuvemann wint fotografieprijs voor jong talent,' Gooi en Eemlander, 17 augustus 2021

Juli 2021

Bart Luttikhuis (de WIlge) over de aanpak van het lerarentekort, Algemeen Dagblad, 10 juli 2021
'Ouderwets genieten van eindmusical en en voorstellingen de Binckhorst - St. Jan,' Larens Journaal p.23, 9 juli 2021
Twee juffen nemen na 45 jaar afscheid van de St. Antoniusschool, Gooi- en Eemlander, 8 juli 2021
Leerlingen van de Paulusschool en de WIlge in de Hilversumse kindergemeenteraad, Gooi- en Eembode, 8 juli 2021
'Klimmen en rennen op vernieuwd plein van Hilversumse basisschool,' Gooi- en Eembode, 6 juli 2021
'Lidwien Vos neemt afscheid van de WIlge en de pilot tweetalig onderwijs,' Gooi- en Eemlander 6 juli 2021
'ATC-docent in de race voor de prijs Filmleraar van het jaar,' Gooi- en Eembode, 5 juli 2021
'Vrolijke juf Carry neemt na 45 jaar afscheid van de Augsutinusschool,' Gooi- en Eembode, 5 juli 2021
'Ik vind het leuk om het voortouw te nemen en iets bij te kunnen dragen,' Gooi- en Eembode, 3 juli 2021

Juni 2021

'Stuwende kracht achter tweetalig onderwijs in Hilversum gaat met pensioen,' Gooi- en Eembode, 30 juni 2021
Leerlingen St. Antoniusschool bieden eerste klimaatakkoord aan', Weekblad Wijdemeren p. 6, 30 juni 2021
Leerlingen Bernardusschool bieden eerste Kinderklimaatakkoord aan,' Laarder Courant, 25 juni 2021
'Na lang wachten zijn ook deze leerlingen geslaagd. Jammer dat ze onderscheid maken tussen vmbo basis en kader en de andere niveaus,' Gooi- en Eemlander, 24 juni 2021
'Deelname leerlingen Alberdingk Thijm Mavo aan innovatief schoolproject', Gooi- en Eembode, 22 juni 2021
'Basisschool Merlin past goed bij hoogbegaafde kinderen', De Rotonde, Eemnes, 17 juni 2021
'Eindelijk weer een schoolreisje en de 200e leerling van de Wilgetoren was erbij,' Gooi- en Eembode, 17 juni 2021
'Virtuele ruimtereis met André Kuipers,' Algemeen Dagblad, 14 juni 2021
'Leerlingen weer allemaal welkom op Laar & Berg,' Laarder Courant, 1 juni 2021
Middelbare scholen weer volledig open', Gooi- en Eembode, 1 juni 2021

Mei

'De scholen bruisen weer...,' Gooi- en Eemlander, 31 mei 2021
'Middelbare scholen gaan open, de drukte is wel even wennen', RTL Nieuws, 31 mei 2021
'Bij ATC gaat de vlag uit', Gooi- en Eembode, 28 mei 2021
'Romantiek op de St. Antoniusschool,' Weekblad Wijdemeren, p. 8, 19 mei 2021

April

'Een driejarige brugklasperiode? Zo kijken Verus leden daar tegenaan', Verus.nl, 29 april 2021

Maart

Hilversumse scholieren ruimen zwerfafval op voor goed doel, Gooi- en Eembode, 30 maart 2021
'Leerlingen Laar & Berg maken toetsen in Hotel de WItte Bergen,' Laarder Courant, 9 maart 2021
'Julia heeft online voorleeswedstrijd gewonnen,' Laarder Courant, 9 maart 2021
'Fysieke les Aloysius College bij Wasmeer,'  Gooi- en Eembode, 2 maart 2021

Februari

'Groep 8 leerlingen gaan op zoek naar legendarische schat van Alberdingk Thijm', Gooi- en Eembode, 20 februari 2021
'Gooise middelbare scholen willen snelle heropening,' NH Nieuws, 19 februari 2021
'Groot Hilversums succes bij landelijke wiskundewedstrijd,' Gooi- en Eembode, 13 februari 2021
'Warm welkom voor leerlingen tijdens eerste winterse schooldag,' LaarderCourant, 8 februari 2021
Basisscholen klaar voor 'gewone' lessen', Gooi- en Eembode, 5 februari 2021

Januari

'Keuze voor middelbare scholen bemoeilijk door gebrek aan fysieke open dagen,' HU Nieuws uit Hilversum, 28 januari 2021
'Leerlingen en docenten komen in beweging met spaciale 'Lockdown' challenge', NH Nieuws, 23 januari 2021
'Achtste groepers spelen hoofdrol in open dag film Laar & Berg,' Gooi-en Eemlander, 17 januari 2021

De scholen van Alberdingk Thijm maken deel uit van twee (Aspirant-) Opleidingsscholen. De basisscholen (PO) maken onderdeel uit van de Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Het voortgezet onderwijs vormt samen met de HU de Alberdingk Thijm OpleidingsSchool (ATOS). De Alberdingk Thijm Scholen investeren graag in de ontwikkeling van goede en gekwalificeerde leraren. We werken daarom intensief samen met opleidingsinstituten. In aanvulling op hun theoretische opleiding, maken studenten in stages kennis met onze scholen en ons onderwijs.

In het PO leiden we samen met Instituut Theo Thijssen (Hogeschool Utrecht) leraren op. Bijna al onze basisscholen zijn opleidingsschool of bereiden zich voor op certificering. Elke opleidingsschool heeft een gecertificeerde schoolopleider. Daarnaast is er een bovenschoolse schoolopleider, die de opleiding van de hogeschool met het werkveld, de basisscholen zelf, verbindt. In het middelbaar onderwijs werken we intensief samen de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. De VO-scholen zijn gecertificeerd als Keurmerk Opleidingsschool en zijn onderdeel van ATOS, een aspirant-opleidingsschool. Op de scholen zijn (gecertificeerde) schoolopleiders, die samen met de werkplekbegeleiders, de begeleiding van leraren-in-opleiding vormgeven.

In een veilige en kansrijke leeromgeving  bieden wij uitdagend onderwijs waarin:
- Elke leerling alle kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen wat betreft capaciteiten, vaardigheden en interesses
- ICT, internationalisering (tweetaligheid) en ondernemerschap een belangrijke rol spelen
- Leerlingen voorbereid worden om zelfbewust en trots de voortdurend veranderende wereld tegemoet te treden.

Organisatie van de school / het onderwijs

Wij hebben een heterogene onderbouw. In leerjaar 1 en 2 zitten leerlingen van verschillende niveaus in een klas. Zij krijgen twee jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de overstap naar de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen de leerlingen het mavo-traject gaan volgen of een beroepsgerichte opleiding op basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht niveau. De leerlingen hebben dan de keuze uit vijf opleidingen. Het onderwijs bestaat uit instructie afgewisseld met activerende, zelfstandige en ook samenwerkende werkvormen waarmee leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken.

Op het Alberdingk Thijm College volgen leerlingen havo, atheneum of gymnasium. Leerlingen op het Alberdingk Thijm College bereiden zich voor op de maatschappij van morgen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht om leerlingen de wereld om zich heen te laten begrijpen. Dat gebeurt door enthousiaste en vakbekwame docenten, in een omgeving waarin de leerling zichzelf kan zijn en samenwerkt met anderen.

Iedere leerling heeft een eigen laptop. Door het gebruik van digitaal en interactief lesmateriaal, is de lesstof actueel en betekenisvol. Dat motiveert aan de ene kant, en geeft meer mogelijkheden en een voorsprong bij de vervolgopleiding aan de andere kant. Daarnaast bereiden we de leerling voor op een internationale samenleving. In de English Immersion Classes worden vakken aangeboden in het Engels. Daardoor wordt communiceren in het Engels al snel vanzelfsprekend en leuk.

Vanuit de wens leerlingen rust te bieden, hebben we ervoor gekozen het rooster zo op te bouwen dat de leerlingen regelmatig het tweede lesuur beginnen. In de brugklas zijn de leerlingen doorgaans om 14.30 uur uit en op de woensdagmiddag zijn zij om 12.35 uur uit. Dit geeft hen de mogelijkheid om aansluitend aan hun lesdag hun huiswerk te maken op school in het Studielab. Dit wordt aangeboden op dinsdag en woensdag. Met deze indeling van de schooldagen streven we naar een tegemoetkoming in het bioritme van adolescenten en naar een balans tussen school, privé, sport en gezin.

Op de middelbare school krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheden. We begeleiden ze goed bij die ontwikkeling. Dat doen mentoren en docenten in een open sfeer, met oog voor individuele talenten. We geven talent de ruimte en moedigen leerlingen aan om verder dan hun grenzen te kijken. We vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om het maximale uit zichzelf te halen. Om een optimale leeromgeving voor leerlingen te kunnen realiseren, is samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk; daarin wordt van iedere partij een belangrijke bijdrage verwacht.

De ATlasgroep is een arrangement van het W.J.F. Nuyens Instituut (zorg- en expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen) voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 krijgen twee dagen in de week (hoogste groep één dag in de week) een speciaal lesprogramma aangeboden op de locatie Paulusschool in Hilversum en deels op de locatie Binckhorst 2.0 in Laren. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school.

​​Via het Nuyens Instituut kunnen scholen in overleg met de leerling en de leerkracht verschillende trainingen aanvragen. Het gaat om bijvoorbeeld een rots & water training over de weerbaarheid van kinderen, een training KlasInZicht om de dynamiek tussen de leerlingen onderling te verbeteren of een training in de dojo, een ruimte waar leerlingen meer fysiek leren om weerbaar te worden.

 

 

​Leerlingen die vanwege een achterstand in de Nederlandse taal niet goed mee kunnen komen in de klas, en minder dan drie jaar in Nederland zijn, kunnen in aanmerking komen voor extra taalbegeleiding. ​Alberdingk Thijm Scholen heeft een aantal specialisten in dienst verbonden aan de scholen die begeleiding kunnen bieden ​in het Nederlands als tweede taal.​

​​​​​​​​​​​​​​​Alberdingk Thijm Scholen biedt onderwijs dat past voor alle leerlingen. Leerlingen die te maken krijgen/hebben met niet-schoolgerelateerde problematiek die de schoolloopbaan verstoort/in de weg staat, ​kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding vanuit het W.J.F. Nuyens Instituut. Ruim 30 specialisten zetten zich dagelijks in voor leerlingen met die (tijdelijk of langer) begeleiding nodig hebben op sociaal- emotioneel gebied, taal of leerlingen die cognitief hoogbegaafd zijn. ​

 

Beleid van aanmelding/toelating

​Alberdingk Thijm Scholen ​hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. In het voortgezet onderwijs geldt dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor plaatsing. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan. 

Als het niet past


Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling  het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut​ voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Alberdingk Thijm Sc​holen bestaat uit 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool)  en 8​ middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten.  Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio.  

Algemene informatie over passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek:
basisonderwijs: www.swvunita.nl
voortgezet onderwijs: www.qinas.nl

Leren waar het écht om gaat. Daar gaat het om bij Alberdingk Thijm Scholen. Welke school je ook kiest, je zult op elke school iets van deze visie terugzien en herkennen. Door onze krachtige samenwerking, kunnen we onze leerlingen mooie extra voorzieningen aanbieden om zo het onderwijs boeiender te maken, zoals een Techspace en een Buitenhuis. Met onze eigen schoolbus faciliteren we ook het vervoer naar deze locaties en kunnen gemakkelijker excursies worden georganiseerd.

Begeleiding

Leerlingen die te maken krijgen/hebben met niet-schoolgerelateerde problematiek die de schoolloopbaan verstoort/in de weg staat, ​kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding vanuit het W.J.F. Nuyens Instituut. Ruim 30 specialisten zetten zich dagelijks in voor leerlingen met die (tijdelijk of langer) begeleiding nodig hebben op sociaal- emotioneel gebied, taal of leerlingen die cognitief hoogbegaafd zijn. ​

December 2020

Licht op groen voor uitbreiding en nieuwbouw Hilversumse scholen, Gooi- en Eemlander, 23 december 2020
Hilversummer Quirijn niet op school maar op een schip midden op de oceaan, NH nieuws, 9 december 2020
Zes meter hoge kerstboom bij de Wilgetoren is wensboom voor de buurt, Gooi-en Eembode, 8 december 2020
Sint en pieten reiken eco certificaat uit op basisschool de KinderCampus, Gooi- en Eembode, 4 december 2020
Eerste school in Hilversum haalt groene vlag, Educatief Hilversum, 3 december 2020

November 2020

Groep 8-ers bezoeken corona proof middelbare scholen p. 13, Weekblad Wijdemeren, 11 november 2020
Techspace voor scholieren is speeltuin voor technologische vernieuwingen
, Gooi- en Eembode, 26 november 2020
In de houdgreep op de Hummelingschool, Gooi- en Eemlander, 16 november 2020
Hilversumse basisschool decor 18e Nationaal Schoolontbijt,
Gooi- en Eembode, 2 november 2020

Oktober 2020

School app in deze tijden 'zeer effectief', Gooi- en Eemlander, 17 oktober 2020
School app voor middelbare scholen Alberdingk Thijm, Gooi- en Eembode, 17 oktober 2020
Aju paraplu bij afscheid juffrouw Alice Peek, Laarder Courant de Bel, 10 oktober 20202
Leerlingen Bernardus met Spacebuzz de ruimte in, Laarder Courant de Bel, 6 oktober 2020

September 2020

Canon was: veel man, West-Europees en wit, docente Laar & Berg over de nieuwe canon, Schooljournaal, september 2020
Speelplaats de Paddenpoel heeft Kortenhoef weer een beetje gelukkig gemaakt,' Gooi- en Eemlander, 13 september 2020
Leerkracht de Hobbitstee stadsdichter van Eemnes, Gooi- en Eemlander, 12 september 2020

Augustus 2020

Feestelijk en coronaproof welkom peuters Vlindertuin, Gooi-en Eembode, 17 augustus 2020

Juli 2020

Groep 8 Leerlingen KBS Bernaruds 'uitgesmeten', Oog op Blaricum, 2 juli 2020

Juni 2020

Vier nieuwe lokalen opgeleverd op Laar & Berg, Laarder Courant, 26 juni 2020
​Na de zomer kunnen 1700 ATC-ers sporten bij Wasmeer, Gooi- en eembode, 10 juni 2020
​Warm welkom Eemnesser scholieren, NH Nieuws, 8 juni 2020

Mei 2020

Leerlingen Laar & Berg en de Brink weer naar school, Laarder Courant, 30 mei 2020
​Berlijnse muur tegen reljeugd,' Gooi- en Eembode, 25 mei 2020
​Kinderen dolblij: de scholen weer open, Gooi- en Eembode, 14 mei 2020

April 2020

Leraren Laar & Berg verrassen eindexamenkandidaten tijdens stuntdag, Laarder Courant, 17 april 2020
Portret van stadsdichter en docent IS Hilversum, Gooi- en Eembode, 9 april 2020
Bloemen en mandarijnen voor onderwijshelden, Laarder Courant,2 april 2020

​Maart 2020

Hartvermande boodschap voor Laar & Berg, LaarderCourant, 31 maart
Ouders bedanken medewerkers van Laar & Berg,  Oog op Laren, 31 maart
Alberdingk Thijm Scholen: niet prettig als tijdens de wedstrijd de regeles veranderen, Gooi- en Eembode 25 maart
Geertrui Nieuwenhuis over het coronavirus en afstandsonderwijs op de Bernardus,​ 2Vandaag, Max, 19 maart
Leerlingen kunnen thuis aan de bak, LaarderCourant, 18 maart
Bel oudere of zieke mensen wat vaker, Gooi- en Eembode, 17 maart
Michael van Praag ziet Hilversumse school de Wilgetoren als voorbeeld van bewegen op school, 12 maart ​Leerlingen Titus Brandsmaschool astronauten voor een dag, Gooi- en Eembode, 10 maart

Februari 2020

​ATC Live in de Vorstin, groot spektakel, Gooi- en Eembode, 12 februari​​​

Januari 2020

Yes wij werken met trots in het onderwijs,​ Laarder Courant, 30 januari
Ludieke actie op basisschool in Eemnes: juf of meester voor een dag, NH Nieuws, 30 januari
Middelbare scholieren lopen een dagje mee in het basisonderwijs, Gooi- en Eembode, 30 januari 
Interview Emma Strootman, adjunct-directeur Binckhorst - St. Jan, over de stakingsdag, ​Radio 2, Jan Willem Stapt op!, 30 januari
Hobbitstee maakt op stakingsdag scholieren warm voor werken in het onderwijs, Gooi-en Eemlander, 30 januari
Jozefschool, Hobbitstee en Merlin gooien deuren open om middelbare scholieren te inspireren', Gooi- en Eemlander, 28 januari
Op de katholieke Augustinusschool is ook ruimte voor andere religies', Hogeschool Utrecht nieuws, 27 januari
Basisscholen strijden om damtitel in de Zoutkeet,' Gooi- en Eembode, 16 januari
'Happy new year' in noodlokaal Augustinusschhol', Gooi- en Eemlander, 7 januari

​​​​​Diensten

Het ​Shared Service Centre (SSC) is service verlenend aan de scholen en ondersteunt het bestuur in het management en het implementeren van beleid.  Het SSC biedt de volgende diensten:

   • ICT Dienstverlening
   • Finance & Control
   • Algemeen beleid en juridische ondersteuning
   • Corporate Communication
   • Huisvesting
   • Personeel & Organisatie (incl.salarisadministratie
   • Facilitair bedrijf​

Contactgegevens

Alle medewerkers van het Shared Service Centre​ zijn te bereiken via de algemene adresgegevens:

Alberdingk Thijm Sc​holen
Postbus 700
1200 AS Hilversum
035-646 00 88
bestuur@atscholen.nl

College van Bestuur​

Alberdingk Thijm Scholen wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur:

Saskia Makker-Velthuis (voorzitter)
​Bart van den Haak​

​​​​​​​​​Alberdingk Thijm Scholen is al jaren koploper als het gaat om gebruik van ICT in het onderwijs. Zowel op het gebied van technische infrastructuur als de beschikbaarheid van digitaal lesmateriaal hebben onze scholen veel te bieden. Voor basisschoolleerlingen hebben we de lessenserie Leren Programmeren ontwikkeld. Om onze voorloperpositie de komende jaren verder te versterken richten we onze focus op vijf aandachtsgebieden:

​1. De docent als regisseur van het onderwijsproces​
2. Een device per leerling
3. Alle toepassingen online
4. ICT, meer dan een middel
5. Optimale ondersteuning van gebruikers.

Techspace

Techspace is een experience ruimte voor leerlingen en medewerkers van Alberdingk Thijm Scholen​. Hier kunnen groepen leerlingen de nieuwste technologieën​ uitproberen. Er is lesmarteriaal ontwikkeld voor het werken met de laser cutter, augmented en virtual reality, animatiefilmpjes en programmeren van robots.

Lees meer over al onze ICT projecten op onze website en bekijk hieronder het filmpje:​

Geïnspireerd door het IB formuleren we drie deelgebieden van international mindedness.

Leren waar het écht om gaat

Bij Alberdingk Thijm Scholen leren we wat er écht toe doet in ons leven en de wereld om ons heen.
Bij ons leer je om je eigen weg te volgen.
Om te ontdekken waar het voor jou écht om gaat.
Om je eigen mening en ideeën te vormen.
Om eigen én wijs te worden.
Om voor elkaar te zorgen.
En samen te werken.
En om talenten te ontwikkelen, die daarbij helpen.
Zodat we met elkaar kunnen bijdragen aan een betere wereld. 

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Alberdingk Thijm Scholen aan de schoolwebsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Alberdingk Thijm Scholen. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Alberdingk Thijm Scholen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Alberdingk Thijm Scholen niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Privacy

De schoolwebsite neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. De school hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om deze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Deze website bevat links waarmee je de schoolwebsite verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De schoolwebsite heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. ​De schoolwebsite is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.​

Beeldmateriaal

Op de websites en social media kanalen van de scholen van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel gebruik gemaakt van representatief beeldmateriaal gemaakt in opdracht van de school. Bij aanmelding op de school wordt om toestemming van publicatie van beeldmateriaal gevraagd. In het algemeen wordt er naar gestreefd leerlingen zoveel mogelijk niet herkenbaar in beeld te brengen. Leerlingen en medewerkers bij wie dat wel het geval is,  is altijd vooraf om toestemming gevraagd. Mocht het voorkomen dat degene die geen toestemming heeft gegeven en toch herkenbaar is op een foto of video toch bezwaar heeft dan kan dat per mail kenbaar worden gemaakt bij de ​schooldirectie. Stuur dan de link mee waar de foto op staat en vermeld erbij om welke school het gaat. Het materiaal zal per direct worden verwijderd.

​Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.De school heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

​​​​​​​​​Algemeen

Alberdingk Thijm Scholen
Postbus 700
1200 AS Hilversum
035-6460088
E-mail: bestuur@atscholen.nl

Het bezoekersadres is: Laapersveld 75​ in Hilversum

​​​Perscontacten

Journalisten kunnen contact opnemen met Marlies Eijsink, persvoorlichting: 035-6254477 of: 06-1160​3929.
Mail: m.eijsink@atscholen.nl