Geïnspireerd door het IB formuleren we drie deelgebieden van international mindedness.

Multilingualism

Alberdingk Thijm Scholen heeft veel aandacht voor onderwijs in het Engels, maar ook voor andere talen zoals Frans, Spaans en Duits wat op al onze middelbare scholen wordt aangeboden. Op al onze basisscholen wordt Engels al aangeboden vanaf groep 1. Drie scholen - de Wilge, Junior Campus en Merlin  - zijn tot de helft van de lestijd tweetalig. We geloven daarbij sterk in Immersion, oftewel onderdompeling. Door een vreemde taal op jonge leeftijd aan te bieden, leren kinderen een taal sneller en raken ze er gemakkelijk mee vertrouwd. In het middelbaar onderwijs bieden we op verschillende niveaus tweetalig onderwijs aan, waardoor een doorgaande leerlijn ontstaat.  Zo biedt Groot Goylant - uniek in de regio - tweetalig vmbo. Laar & Berg biedt het Middle Years Programme voor havo en vwo leerlingen en de ISH en de ISL bieden volledig Engelstalig onderwijs. 

 

Intercultural understanding

Het  International Primary Curriculum op de basisscholen en het IB programma en International Middle Years Programme op een aantal middelbare scholen zijn sterke voorbeelden van een breed onderwijsprogramma met een interntaionaal perspectief. Leerstof wordt in samenhang aangeboden en er ligt een sterke nadruk op zowel vaardigheden als het opdoen van kennis. Ook de toepasiing van formatief evalueren heeft zijn oorsprong in het internationale onderwijs. Dit is een vorm van reflecteren op het leren waarbij de leerling zich meer eigenaar kan voelen van het leerproces. 

ipclogo       ib world school logo 2 colour rev

 

Global engagement

De betrokkenheid bij de wereld om ons heen sluit aan bij het daarin besloten thema van de duurzaamheid. In ons onderwijs willen we leerlingen ervan bewust maken dat ons handelen een impact heeft op onze wereld. Zo willen we bijvoorbeeld met leerlingen werken aan de sustainable development goals van de VN.