Beleid van aanmelding/toelating

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. In het voortgezet onderwijs geldt dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor plaatsing. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling op de betreffende school terecht kan.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Samen met een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut, onderzoekt de school wat er nodig is voor de leerling en volgt een advies aan ouders/verzorgers.

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen Alberdingk Thijm Scholen of daarbuiten. AT Scholen bestaat uit twintig basisscholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool)  en acht middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen ondersteuningsprofiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. 


Algemene informatie over passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek.
BasisonderwijsUnita
Voortgezet onderwijsQinas

Ondersteuningsprofiel

Elke school heeft een eigen profiel, lees hieronder meer over het algemene aanbod van elke school en wat de school aan ondersteuning kan bieden. 

 

Primair Onderwijs

Blaricum

KBS Bernardus​
KBS de Pionier​​

Eemnes
Hobbitstee​
Mariaschool​
Merli​n

Hilversum
Augustinusschool​
C. Hummelingschool (speciaal basisonderwijs)​
International School Hilversum (PYP)
de Wilgetoren​
Junior Campus
KinderCampus​​
Paulusschool​
Titus Brandsmaschool​
de Wilge
Montessorischool Centrum
Montessorischool Zuid

Laren​
Binckhorst-St. Jan

​Wijdemeren
St. Antoniusschool
Joseph Lokinschool​
Jozefschool​