Beleid van aanmelding/toelating

​Alberdingk Thijm Scholen ​hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. In het voortgezet onderwijs geldt dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor plaatsing. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan. 

Als het niet past


Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling  het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Alberdingk Thijm Sc​holen bestaat uit 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool)  en 8​ middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten.  Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio.  

Algemene informatie over passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek:
basisonderwijs: www.swvunita.nl
voortgezet onderwijs: www.qinas.nl

Ondersteuningsprofiel

Elke school heeft een eigen profiel, lees hieronder meer over het algemene aanbod van elke school en wat de school aan  ondersteuning kan bieden. 

Primair Onderwijs

Blaricum

KBS Bernardus​
KBS de Pionier​​

Eemnes

Hobbitstee​
Mariaschool​
Merli​n

Hilversum
Augustinusschool​
C. Hummelingschool (speciaal basisonderwijs)​
International School Hilversum (PYP)
de Wilgetoren​
KinderCampus​​
Paulusschool​
Titus Brandsmaschool​
de Wilge​

Laren​
Binckhorst-St. Jan

​Wijdemeren
St. Antoniusschool
Joseph Lokinschool​
Jozefschool​