De school kan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), een onderzoek voor een leerling aanvragen. Onderzoek kan om verschillende redenen worden aangevraagd: algeheel laag presteren, specifieke uitval binnen lezen of rekenen, sociale problemen, laag zelfbeeld, aandachtsproblemen of andere bijzonderheden.

Bij aanvang van het traject start de onderzoeker met een verkennende fase. In nauwe samenwerking met de betrokken partijen, waaronder de leerling, ouders en school, wordt bepaald welke stappen nodig zijn om de hulpvraag te beantwoorden. Op basis van deze verkennende fase kan de onderzoeker aanbevelingen doen voor eventuele extra interventies, die op een later moment geƫvalueerd zullen worden.

Daarnaast kan de onderzoeker besluiten dat nader onderzoek vereist is, mogelijk met behulp van vragenlijsten en/of testinstrumenten, om tot een gefundeerd antwoord en een passend handelingsplan te komen. Alle resultaten en bevindingen worden gedocumenteerd in een verslag, dat vervolgens met de ouders, en bij toestemming van ouders, ook besproken en gedeeld wordt met school.  In sommige gevallen kan het advies zijn om (verder) onderzoek extern plaats te laten vinden. 

Onderzoek is beschikbaar in het PO en VO.