VO: Instituutsmedezeggenschapsraad

Binnen Alberdingk Thijm Scholen Voortgezet Onderwijs functioneert op bovenschools niveau de Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR) als medezeggenschapsorgaan. De IMR bestaat uit zestien leden, van wie acht leden door en uit het personeel worden gekozen, vier leden door en uit de ouders worden gekozen en vier leden door en uit de leerlingen worden gekozen. 

Voor de locatiegebonden medezeggenschap functioneert op de scholen Laar & Berg (L&B), Alberdingk Thijm College (ATC), International School Hilversum “Alberdingk Thijm” (ISH), St. Aloysius College (ALC), Alberdingk Thijm Mavo (ATM) en Groot Goylant (GG) een deelmedezeggenschapsraad (“DMR”). 

De scholen zijn in de IMR als volgt vertegenwoordigd:
- acht personeelsleden: 2 L&B, 2 ATC, 1 ISH, 1 ALC, 1 ATM, 1 GG;
- vier ouders: 1 L&B, 1 ATC, 1 ISH, 1 uit ALC/ATM/GG;
- vier leerlingen: 1 L&B, 1 ATC, 1 ISH, 1 uit ALC/ATM/GG (MBO).

2023-medezeggenschapsstatuut-vo

2023-medezeggenschapsreglement-vo

 

​PO: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen Alberdingk Thijm Scholen ​Primair Onderwijs functioneert op bovenschools niveau de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) als medezeggenschapsorgaan. De GMR bestaat uit maximaal achtendertig​​ leden, van wie negentien​ leden door en uit het personeel worden gekozen en negentien leden door en uit de ouders. 

Voor de locatiegebonden medezeggenschap functioneert op de scholen een medezeggenschapsraad. KBS Bernardus en KBS De Pionier hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad.

2024-medezeggenschapsstatuut-po  

2024-gmr-reglement-po