Het ondersteuningsaanbod bestaat uit diverse experts en programma's.

1. Zorgcoördinator
De zorgcoördinator ondersteunt de school bij sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de gezinssituatie en eigen leefomgeving. Door middel van preventieve en hulpverlenende activiteiten biedt de zorgcoördinator de school, ouder(s)/verzorger(s) en de leerling ondersteuning. Waar nodig biedt de zorgcoördinator kortdurende individuele hulp aan de leerling. Indien noodzakelijk zorgt de zorgcoördinator voor toeleiding naar speciale of geïndiceerde zorg.
De zorgcoördinator is werkzaam in het PO en VO.

2. Begeleiding passend onderwijs
De begeleider passend onderwijs ondersteunt de leerling en waar nodig de betrokkenen in de onderwijscontext. De vorm is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. De begeleiding richt zich op het ontwikkelen of versterken van vaardigheden op school, zoals taakaanpak, emotieregulatie en mindset. De begeleider passend onderwijs is werkzaam in het PO en VO.

3. NT2-begeleiding
De NT2 (Nederlands als tweede taal) specialisten bieden leerlingen wekelijks individueel of in een klein groepje Nederlandse ondersteuning. Doel van de begeleiding is dat de leerling in staat is om het onderwijs te volgen, sociaal redzaam wordt en kan meedoen aan groepsactiviteiten.

4. HB-begeleiding
De HB-specialist begeleidt leerlingen individueel of in kleine groepjes en werkt hierbij aan hoogbegaafd-gerelateerde doelen, zoals executieve functies of gedrag. Een deel van deze tijd kan waar nodig ook worden besteed aan begeleiding van de betrokkenen in de onderwijscontext.

5. Emoties de B.A.A.S.
Emoties de B.A.A.S. leert de leerling om te gaan met angst- en stressgevoelens, het vergroten van de eigenwaarde en het ontwikkelen van gezonde routines. B.A.A.S. staat voor bewegen, ademhaling, aandacht en stilte. Er wordt gewerkt met mindfulness-, ademhalings- of meditatieoefeningen. De begeleiding duurt een half uur en kan individueel of in kleine groep plaats vinden. Emoties de B.A.A.S. is beschikbaar in het PO en VO.

6. Dojo
In de Dojo leert de leerling meer in verbinding te komen met zichzelf en zijn omgeving. De begeleiding is individueel en bestaat uit een combinatie van gesprekken en psycho-fysieke oefeningen, waardoor leerlingen zich meer bewust worden van hun gedachten- en gedragspatronen en leren om in situaties op andere manieren te reageren. Tijdens sommige oefeningen zullen aanrakingen plaatsvinden. Dit wordt vooraf aangegeven en overlegd, waarbij rekening wordt gehouden met de grenzen van de leerling. De Dojo is beschikbaar in het VO.