Januari 2024

Brand in de Augustinusschool rond jaarwisseling , De Gooi en Eembode, 2 januari 2024
Zwerfboeken bij KBS de Pionier, hei&wei, 8 januari 2024
Scholieren Laar & Berg komen uit hun comfortzone, De Gooi- en Eemlander, 18 januari 2024
International School Laren wil uitbreiden in ruil voor ruimte woningbouw, De Gooi- en Eemlander, 18 januari 2024
Dansreünie voor oud-leerlingen Alberdingk Thijm College, De Gooi- en Eemlander, 22 januari 2024

Februari 2024

Jubilerende Binckhorst - St. Jan vindt verloren beeld terug, NH Nieuws, 6 februari 2024
Gezonde spanning rond de doorstroomtoets op de Wilgetoren, De Gooi- en Eemlander, 7 februari 2024
ATC gaat drie gymzalen slopen ten behoeve van uitbreiding, De Gooi- en Eemlander, 15 februari 2024
Hoofd St. Aloysius weer thuis op de Binckhorst - St. Jan, NH Nieuws, 17 februari 2024
De Wilgetoren helpt dierenasiel Crailo, De Gooi- en Eemlander, 17 februari 2024
Hilversum pakt de komende jaren 22 scholen aan, Hilversums Nieuws, 28 februari 2024
Bijna 33 miljoen extra nodig voor scholen, De Gooi- en Eemlander, 29 fabruari 2024

Maart 2024

St. Antoniusschool wast auto's voor het goede doel, De Gooi- en Eemlander, 14 maart 2024
Mogelijk renovatie Joseph Lokinschool Ankeveen, De Gooi- en Eemlander, 26 maart 2024
Bouw Paulusschool verloopt voorspoedig, maar niet voor kerst gereed, HilversumsNieuws, 28 maart 2024

April 2024 

International School Hilversum viert alvast 'Kings Day', HilversumsNieuws, 20 april 2024
De Binckhorst-St. Jan zwaait kleuterjuf Monique uit, BELNieuws, 23 april 2024
Opnieuw gedoe over ruimtegebrek bij de Wilgetoren, HilversumsNieuws, 29 april 2024

 Mei 2024

Wethouder reageert op kritiek Alberdingk Thijm Scholen, HilversumsNieuws, 10 mei 2024
Groot feest op de St. Antoniusschool, De Gooi- en Eemlander, 16 mei 2024
Leerlingen van Laar & Berg halen duizenden euro's op voor goede doel, BELNieuws, 23 mei 2024
Mediaschool Hilversum viert 10-jarig bestaan met reünie, De Gooi- en Eemlander, 23 mei 2024
Mediaschool viert jubileum, HilversumsNieuws, 23 mei 2024

Juni 2024 

Bloemrijk nieuwe naam multifunctionele accomodatie, HilversumsNieuws, 7 juni 2024
Leerlingen spelen de VN na op International School Hilversum, De Gooi- en Eemlander, 8 juni 2024
Bloemrijk wordt de naam van het nieuwe 'buurthuis' op de plek van de Lelie, De Gooi- en Eemlander, 9 juni 2024
Informatieavond over zijinstroom op het ATC, De Gooi- en Eemlander, 21 juni 2024