Januari 2023

Kamerlid D66 bezoekt de Titus Brandsmaschool, Gooi en Eembode, 27 januari 2023

Februari 2023

Laren Regenklaar start werkzaamheden op Laar & Berg, Laarder Courant de BEL, 14 februari 2023
Paulussschool verhuist naar tijdelijke plek aan de Neuweg, De Gooi- en Eemlander, 15 februari 2023
Paulusschool verhuist tijdens nieuwbouw naar Neuweg, Gooi en Eembode, 16 februari 2023
Koen van Praag haalde eerste 30 Oekraïners naar Hilversum, De Gooi- en Eemlander, 18 februari 2023
Carnavalsprinses Thara krijgt een dag de sleutel van basisschool De Binckhorst - St. Jan, Laarder Courant de Bel, 18 februari 2023
Mariaschool Eemnes focust zich op talentontwikkeling, Laarder Courant de Bel, 19 februari 2023
Inzameling St. Aloysius voor Turkije en Syrië is doorslaand succes, Gooi en Eembode, 20 februari 2023
KinderCampus rent voor Turkije en Syrië, Gooi en Eembode, 21 februari 2023

Maart 2023

St. Antoniusschool in Kortenhoef geeft eigen invulling aan de Week van de Lentekriebels, De Gooi- en Eemlander, 24 maart 2023

April 2023

Technolab geopend in Groot Goylant, Gooi en Eembode, 5 april 2023
Scholen zoeken naar balans in gebruik ChatGPT, Gooi- en Eemlander, 13 april 2023
Leerlingen Laar en Berg herdenken overleden kinderen van het Joods kindertehuis, De Gooi- en Eemlander, 17 april 2023
Nieuwe speelplein Antonius geopend tijdens Koningsspelen, De Gooi- en Eemlander, 22 april 2023

Mei 2023

Glyn Jones van ISH gaat met pensioen, De Gooi- en Eemlander, 11 mei 2023
Groene vlag wappert bij eco-school KinderCampus, Gooi en Eembode, 25 mei 2023
Eemnesser scholen verrast door stopzetten busvervoer naar de gymles, De Gooi- en Eemlander, 26 mei 2023
Jozefschool sluit eeuwfeest af met reunie, De Gooi- en Eemlander, 26 mei 2023
jozefschool viert eeuwfeest met reunie, Weekblad Wijdemeren, 31 mei 2023

Juni 2023

Augustinusschool komt in actie voor vluchtelingen, De Gooi en Embode, 21 juni 2023
Mariaschool in Eemnes bestaat ruim 100 jaar, De Gooi- en Eemlander, 21 juni 2023

Juli 2023

Drukbezocht gala International School Hilversum, De Gooi en Eembode, 3 juli 2023
Paulusschool neemt afscheid van meester Eric, De Gooi en Eembode, 20 juli 2023
Nieuwbouw voor de Wilgetak, De Gooi- en Eemlander, 28 juli 2023

September 2023

Leerkrachten KinderCampus zitten nog op 'de camping', De Gooi en Eembode, 4 september 2023
Zorgen over het lerarentekort in het Gooi, De Gooi en Eembode, 12 september 2023
Laatste reünie op de oude Paulusschool, De Gooi- en Eemlander, 15 september 2023
Sloop Paulusschool komt nu echt dichterbij, De Gooi en Eembode, 15 september 2023