​​​​​​​​​​​​​​​Alberdingk Thijm Scholen biedt onderwijs dat past voor alle leerlingen. Leerlingen die te maken krijgen/hebben met niet-schoolgerelateerde problematiek die de schoolloopbaan verstoort/in de weg staat, ​kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding vanuit het W.J.F. Nuyens Instituut. Ruim 30 specialisten zetten zich dagelijks in voor leerlingen met die (tijdelijk of langer) begeleiding nodig hebben op sociaal- emotioneel gebied, taal of leerlingen die cognitief hoogbegaafd zijn. ​

 

Coördinatoren leerlingzaken

Er zijn vijf​ coördinatoren leerlingzaken verbonden aan het WNI​. Zij richten zich op sociaal-emotionele problematiek van de leerlingen en hebben elk een aantal scholen die ze wekelijks bezoeken. Afhankelijk van de problematiek wordt er extra onderzoek gedaan door deskundigen die verbonden zijn aan het  WNI of ambulant worden ingehuurd, de specialist leerlingbegeleiders (SLB). 

Het komt ook voor dat er nog geen duidelijkheid is over de aard van de problematiek bij leerlingen. In dat geval beschikt het WNI over de capaciteit om de leerling op school te observeren, monitoren en te toetsen of te testen. Indien noodzakelijk wordt een leerling tijdelijk opgevangen op een andere locatie buiten de school  of doorverwezen naar een school die beschikt over specifieke expertise op het gebied van gedrag, spraak/taal of anders. In het basisonderwijs kunnen leerlingen worden doorverwezen naar een school voor speciaal basis​onderwijs binnen de eigen organisatie,  C. Hummelingschool. 

Villa

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die door omstandigheden tijdelijk niet op school kunnen meedraaien worden begeleid op de Villa. 

De Villa is gehuisvest op de Schapenkamp (tegenover de St. Vituskerk). 
​Contact: 035-7123503​.

Bovenpresteerders en taalbegeleiding

Voor cognitief hoogbegaafde leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen op de eigen school starten we de ATlasgroep.

Scholen met meerdere leerlingen die korter dan drie jaar in Nederland zijn en ​vanwege de Nederlandse taalachterstand niet goed kunnen meekomen, kunnen in overleg aanpsraak maken op een NT2-specialist.

​​​Het W. J. F. Nuyens Instituut is gevestigd op:

Van Linschotenlaan 501 (3e verdieping Groot Goylant)​
1212 GG Hilversum​

Tel. : 035-7600404 ​

De Villa is te bereiken op: ​035-7123503​