Historie in het kort

​1921 Oprichting van de R.-K. HBS in een villa aan de Emmastraat; de school is toegankelijk voor jongens en meisjes.
1938 Bouw van de nieuwe school aan Emmastraat 56.
1947 Toevoeging van Gymnasium en naamsverandering in R.K. Lyceum.
1954 Toevoeging van de Middelbare Meisjes School (MMS)
​.
1968 Opening van de dependance in Laren, later verzelfstandigd als R.-K. Atheneum Laar en Berg.
1973 Uitbreiding met een dependance op Laapersveld en naamsverandering in Alberdingk Thijm College. Inmiddels is ook de voormalige Catharina Mavo onderdeel geworden van de scholengemeenschap.
1983 Opening van de internationale afdeling
.
1989 Introductie van het tweetalig onderwijs
.
1995 Fusie met Laar & Berg en Groot Goylant. Naamsverandering in Katholiek Lyceum het Gooi (KLG)
2005 Alberdingk Thijm Mavo gaat verder als zelfstandige mavo.​
2006 Fusie met de St. Aloysius Mavo.

​2008 Toevoeging van de basisscholen van SKOG&E
. Naamsverandering in Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
.
2010 Opmaat naar de introductie van tweetalig onderwijs op enkele basisscholen: de Wilge, de Titus Brandsmaschool,  ​de Binckhorst-St. Jan en de Paulusschool.
2011 Uitbreiding van de Robert Storms Foundation met beurzen voor leerlingen met internationale ambities. 
2011 Uitbreiding met drie basisscholen in Wijdemeren (Stichting Katholiek Onderwijs Wijdemeren).

2013 Uitbreiding met basischool Kinderrijk in Naarden.

2013 Tiende basisschool die start met Early English, les in het Engels vanaf groep 1.
​2014 International School HIlversum en de Wilge starten met pilot 30-50% tweetalig onderwijs EN-NL en toevoeging van de Mediaschool.​
2015 Lancering 'What Really Matters', een nieuw speerpunt van beleid ge​richt op de brede ontwikkeling van leerlingen.​
2018 Oprichting International Sc​hool Laren

emmastraat56headerklein
Waarom heten we Alberdingk Thijm?​​​​​
Van R.K. HBS tot ATC, van ATC tot Alberdingk Thijm Scholen

​Op 3 oktober 1921 startte in een villa op Emmastraat 56 de R.K. HBS van Hilversum, met 36 leerlingen en 10 leraren. Enkele jaren daarvoor was het na een lange politieke twist -de schoolstrijd- met de onderwijspacificatie van 1917 wettelijk mogelijk geworden om bijzondere, en dus ook katholieke scholen, met financiering uit publieke middelen te stichten. De katholieke minderheid in Nederland maakte daarvan volop gebruik - ook in Hilversum. Het doel was de emancipatie van het katholieke volksdeel te bevorderen. 

​Vanaf 1924 liet de school ook meisjes toe en het leerlingenaantal groeide. De "houtbouw" in de tuin van de villa, die de nodige extra ruimte moest bieden, werd in 1931 verwoest door brand. Dat was het startsein voor de planning van een nieuw schoolgebouw. In 1938 werd het gebouw -mét kapel- naar een ontwerp van Nico Andriessen, duidelijk beïnvloed door de beroemde architect Dudok, in gebruik genomen. 

Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog, toen het gebouw door de Duitse bezetter werd gevorderd, werden leerlingen en leraren elders ondergebracht, bijvoorbeeld in de Heilig Hartparochie. Toen de school in 1946 haar eigen gebouw weer in gebruik nam, was het leerlingenaantal gegroeid en werd bovendien een gymnasiumafdeling geopend. De school heette vanaf dat moment R.K. Lyceum. In 1954 werd een middelbare meisjesschool toegevoegd en de verdere groei  van de school zorgde ervoor dat extra lesruimte moest worden gezocht: Een nieuw aangebouwde vleugel, de tot leslokaal omgebouwde kapel, de "Villa Cecilia" naast de school op de Emmastraat werd voor lessen in gebruik genomen. In Laren verzelfstandigde een tijdelijke dépendance tot "Laar en Berg," vernoemd naar:​ open plek in het bos (Laar) en de voormalige Bergstichting, het joodse weeshuis dat daar tot de na de Tweede Wereldoorlog heeft gestaan.

Examenstunt

In 1966 sloten de leerlingen uit HBS 6a bij wijze van examenstunt de school en spijkerden, terwijl de leerlingen en leraren buiten op 'de cour' zaten, boven de deur een nieuw naambordje: "Alberdingk Thijm College". Dat grapje werd in alle ernst overgenomen door het bestuur, zodat de school vanaf 1968 de naam van de 19e eeuwse schrijver, wwwist en voorvechter van de katholieke zaak J.A. Alberdingk Thijm draagt. Dit terwijl ondertussen in de school vooral een beweging van modernisering en liberalisering van religieuze ideeën ontstond. De mammoetwet van 1968 hervormde het onderwijs, dat vanaf nu werd ingedeeld in gymnasium, vwo, havo en mavo, dat laatste na een fusie met de St. Catharinamavo. Leerlingenaantallen bleven groeien en nieuwe noodlokalen met de naam "oranjebouw" boden niet voldoende soelaas. Daarom werd begonnen met de bouw van wéér een nieuwe locatie, het schoolgebouw aan het Laapersveld, waar vanaf 1975 de onderbouw gehuisvest werd. Het jaar daarna bereikte de school met 2400 leerlingen en 15 brugklassen haar grootste omvang. In de loop der jaren daalde dat aantal leerlingen weer. De bovenbouw leerlingen verhuisden naar Laapersveld en de groeiende stroom internationale leerlingen op Emmastraat 58, konden nu hun intrek nemen in het monumentale pand van Emmastraat 56.

​Fusie met katholieke basisscholen

In 1995 – de tijd van de scholenfusies – werd het Alberdingk Thijm College onderdeel van Katholiek Lyceum het Gooi, samen met Laar & Berg, Groot Goylant en later het St. Aloysius College. Weer later in 2008​ fuseerde het Katholiek Lyceum het Gooi met de Stichting Katholiek Onderwijs Gooi en Eemland en kreeg de scholen​koepel de naam: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm die in 2016 werd verkort tot Alberdingk Thijm Scholen. Alberdingk Thijm Scholen is niet alleen een verwijzing naar 'het katholieke land van herkomst' van veel van onze scholen, de naam verwijst ook naar het vooruitstrevende kara​kter van de 19e eeuwse schrijver. Dit is duidelijk terug te zien in onze Mission Statement en onze visie: #daargaathetom