De ATlasgroep is een arrangement voor cognitief hoogbegaafde basisschoolleerlingen die behoefte hebben aan een leeromgeving die ruimte geeft voor uitdaging en samenwerking met ontwikkelingsgelijken. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 krijgen een of twee schooldagen in de week een speciaal lesprogramma aangeboden op een locatie in Hilversum of Eemnes. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school. Buiten de dagen van de ATlasgroep om zit de leerling op de eigen school.

Voor wie?

Leerlingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn intelligente, gemotiveerde (taakgericht en volhardend) en creatieve (het kunnen oplossen van problemen op een creatieve manier) kinderen. Zij hebben andere onderwijsbehoeften dan andere leerlingen. Zo leren zij beter via top-down instructies, hebben zij behoefte aan compacten en verrijken, feedback op proces, hogere orde denkvragen (taxonomie van Bloom), leerstof die aansluit bij de naaste ontwikkeling en leerstof die 'leren leren' ontwikkelt. Tevens hebben zij een leeromgeving nodig die ruimte geeft voor zelfstandig werken, uitdaging en samenwerking met ontwikkelingsgelijken. De differentiatie in de klas en een mogelijke verrijkingsklas blijken niet altijd voldoende om optimaal de ontwikkeling tot zijn recht te doen komen.

Aanmeldprocedure

De leerlingen om wie het gaat, zijn in beeld bij de intern begeleiders van de basisscholen. De intern begeleiders gaan na overleg met de groepsleerkracht in gesprek met de ouders van de betreffende leerling. Als ouders en de leerling het eens zijn met het voorstel van de intern begeleider zal verder onderzoek worden afgenomen. Indien dit onderzoek uitwijst dat de leerling inderdaad in aanmerking komt voor de ATlas groep zal hij/zij worden aangemeld.​

Waar en wanneer? 

Op de Junior Campus in Hilversum en op de Mariaschool in Eemnes zijn hiervoor lokalen ingericht. Er zijn zowel op de Junior Campus als op de Mariaschool drie groepen.

Buiten de dagen van de ATlasgroep om zit de leerling op de eigen school. De groepsleerkracht van de eigen school en de leerkracht van de ATlasgroep onderhouden nauw contact met elkaar zodat de leerling ook in de eigen klas verder kan werken aan bepaalde taken. Voor de ATlasgroep worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Locatie Junior Campus

ATlas 1H: leerlingen met de leeftijd groep 3 en 4 op dinsdag en woensdag
ATlas 2H: leerlingen met de leeftijd groep 5 en 6 op donderdag en vrijdag
ATlas 3H: leerlingen met de leeftijd groep 7 en 8 op maandag

Locatie Mariaschool

ATlas 1E: leerlingen met de leeftijd groep 3 en 4 op woensda en donderdag
ATlas 2E: leerlingen met de leeftijd groep 5 en 6 op maandag en dinsdag
ATlas 3E: leerlingen met de leeftijd groep 7 en 8 op donderdag

 

Locatie ATlas 1H t/m 3H

Locatie ATlas 1E t/m 3E

Junior Campus
Prins Bernardstraat 160​, Hilversum

www.basisschooljuniorcampus.nl

Mariaschool
Vierkante Bosje 35, Eemnes

www.mariaschooleemnes.nl

Wat zeggen de leerlingen over de ATlasgroep?