​​Onze leerlingen treden de wereld van morgen open, betrokken, gewetensvol en zelfbewust tegemoet.

We moedigen jongeren aan om hun eigen koers te bepalen.

Zij investeren in hun eigen ontwikkeling en die van de samenleving. 

De school is een community waarin individuen hun identiteit ontplooien.

Wij dagen hen uit creatief en oplossingsgericht te denken en te doen. 

We stimuleren onze leerlingen en elkaar om zelf regie te pakken en gefundeerd vertrouwen in eigen kunnen oplossingen voor vraagstukken te bedenken.

Alberdingk Thijm Scholen biedt primair en voortgezet onderwijs in het Gooi op katholieke grondslag. 

We werken vanuit een traditie van betekenisvol onderwijs, waarin we uitgaan van het goede van de mens.

Ons onderwijs gaat uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is, het holisme. Creatieve technologieen international mindedness zijn de krachtigste voorbeelden van hoe we binnen deze visie richting geven aan leren en lesgeven. ​​

We maken goed onderwijs vanuit de gedachte dat alles met elkaar verbonden is. We willen weten én doen én maken. We gaan dus voor kennis én vaardigheden. Zingeving, beleving, communicatie en eigen leefwereld zijn daarmee onlosmakelijk verbonden.

English version Mission Statement