College van Bestuur​

Alberdingk Thijm Scholen wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur:

Saskia Makker-Velthuis (voorzitter)
​Bart van den Haak​

saskia-en-bart.jpeg

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op het college van bestuur.  De raad van toezicht bestaat uit:

Van links naar rechts:
Gabor Linthorst, Erik Boog, Roland Veugelers, Lilian Kolker (vicevoorzitter) Hansko Broeksteeg (voorzitter) en Erik-Jan Hennis. Niet op de foto: Ian Sprong.