College van Bestuur​

Alberdingk Thijm Scholen wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur:

Saskia Makker-Velthuis (voorzitter)
​Bart van den Haak​

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op het college van bestuur.  De raad van toezicht bestaat uit:

G.E. Linthorst (voorzitter)
J.L.W. Broeksteeg (vicevoorzitter)
E. Boog
E.J. Hennis
E.G.H. Kolker
​I. Sprong​ 
R.A.A. Veugelers​​​​​