College van Bestuur​

Alberdingk Thijm Scholen wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur:

Saskia Makker-Velthuis (voorzitter)
​Bart van den Haak​

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op het college van bestuur.  De raad van toezicht bestaat uit:

Van links naar rechts:
Gabor Linthorst, Roland Veugelers, Hansko Broeksteeg (voorzitter), Erik-Jan Hennis, Ian Sprong, Lilian Kolker
Niet op de foto: Erik Boog