College van Bestuur​

Alberdingk Thijm Scholen wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur:

Saskia Makker-Velthuis (voorzitter)
​Bart van den Haak​

saskia-en-bart.jpeg

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op het college van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:

Hansko Broeksteeg (voorzitter)
Lilian Kolker (vicevoorzitter)
Erik Boog
Erik-Jan Hennis
Ian Sprong
Roland Veugelers