De Villa is een kleinschalige omgeving waar leerlingen terecht kunnen die tijdelijk niet, geheel of gedeeltelijk om een of meerdere redenen, deel kunnen nemen aan het onderwijs op de eigen school. Leerlingen kunnen door de coördinator leerlingzaken of de teamleider bij de Villa worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt bepaald welk programma passend is. In eerste instantie is het doel de leerlingen, na een traject van ongeveer 12 weken, weer terug te laten keren op de eigen school. Dit traject kan tussentijds worden aangepast. 

Klik hier voor de informatiefolder

 

 

Hoe werkt het?

Op de Villa wordt een onderwijsprogramma aangeboden vanuit de eigen school. Dit kan een volledig programma zijn, waarbij Magister of Managebac leidend is, of een programma dat speciaal op maat is gemaakt door de eigen vakdocenten.  

Op de Villa zijn er gedurende de week verschillende docenten aanwezig die de leerlingen kunnen helpen met hun schoolwerk. Verder stimuleert het Villa team het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de zelfsturing van de leerling in samenwerking met de leerlingbegeleider van de Villa. Tijdens een verblijf op de Villa kunnen, indien gevraagd, observaties en onderzoeken worden uitgevoerd om, in samenspraak met ouders en school, het onderwijsperspectief van een leerling te onderzoeken.  

Adres & telefoonnummer

De Villa is gehuisvest op de het Peter Planciusplein 10 in Hilversum
​Contact: 035-7123503​.