De Villa is een kleinschalige omgeving waar leerlingen terecht kunnen die tijdelijk niet, geheel of gedeeltelijk, deel kunnen nemen aan het onderwijs op de eigen school. Het doel is om (opnieuw) onderwijsperspectief te creëren voor deze leerlingen, waardoor zij weer terug kunnen keren naar de eigen school. Het traject duurt ongeveer 12 weken en wordt waar nodig verlengd. De leerlingen werken met een onderwijsprogramma vanuit de eigen school. De docenten op de Villa helpen de leerlingen met hun schoolwerk. De Villa heeft een eigen lesrooster waarin zelfstandig werken, lessen beeldende vorming en sportlessen zijn ingedeeld. Het Villa-team stimuleert het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfsturing van de leerling. Tijdens een verblijf op de Villa kunnen, in overleg met ouders en school, observaties en onderzoeken worden uitgevoerd.

Klik hier voor de informatiefolder

 

 

 

Adres & telefoonnummer

De Villa is gehuisvest op de het Peter Planciusplein 10 in Hilversum
​Telefoon: (035) 712 35 03​.