De scholen van Alberdingk Thijm maken deel uit van twee (Aspirant-) Opleidingsscholen. De basisscholen (PO) maken onderdeel uit van de Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Het voortgezet onderwijs vormt samen met de HU de Alberdingk Thijm OpleidingsSchool (ATOS). De Alberdingk Thijm Scholen investeren graag in de ontwikkeling van goede en gekwalificeerde leraren. We werken daarom intensief samen met opleidingsinstituten. In aanvulling op hun theoretische opleiding, maken studenten in stages kennis met onze scholen en ons onderwijs.

In het PO leiden we samen met Instituut Theo Thijssen (Hogeschool Utrecht) leraren op. Bijna al onze basisscholen zijn opleidingsschool of bereiden zich voor op certificering. Elke opleidingsschool heeft een gecertificeerde schoolopleider. Daarnaast is er een bovenschoolse schoolopleider, die de opleiding van de hogeschool met het werkveld, de basisscholen zelf, verbindt. In het middelbaar onderwijs werken we intensief samen de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. De VO-scholen zijn gecertificeerd als Keurmerk Opleidingsschool en zijn onderdeel van ATOS, een aspirant-opleidingsschool. Op de scholen zijn (gecertificeerde) schoolopleiders, die samen met de werkplekbegeleiders, de begeleiding van leraren-in-opleiding vormgeven.

Samenwerking tussen PO en VO

De basisscholen en ATOS werken samen om de begeleiding van leraren-in-opleiding en startende leraren blijvend te verbeteren. Leraren-in-opleiding krijgen tijdens hun stage de kans om in een andere sector te kijken hoe het onderwijs daar vorm krijgt.

Begeleiding

Zowel in het PO als in het VO begeleiden de schoolopleider en/of de werkplekbegeleider de leraar-in-opleiding in hun ontwikkeling. Ze ondersteunen de leraar-in-opleiding in de uitvoering van de leerwerktaken en het verder ontwikkelen van de interpersoonlijke, vakdidactische en pedagogische competenties. Op de scholen worden er intervisies georganiseerd door de schoolopleiders, zodat je ook van en met elkaar leert en je verder ontwikkelt.  Bovenschools worden er ook workshops over belangrijk thema‚Äôs (zoals ICT of What Really Matters) georganiseerd.

Stage

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij een van onze scholen, dan leren we je graag kennen. Hieronder staat beschreven hoe je op een van onze scholen terecht kan komen.

Basisonderwijs

Studenten van de HU worden door de opleiding gekoppeld aan de scholen. Wil je echter graag bij een van onze scholen stage lopen, laat dan je voorkeur weten bij het Centrum voor Werkplekleren. 

Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs vinden we het belangrijk om je te leren kennen om je vervolgens te matchen aan een begeleider. Voor de HU-studenten zijn we daarom ook aanwezig op de stagemarkten. In oktober voor de eerstejaars, in mei voor de ouderejaars. Voor de ouderejaars wordt normaalgesproken eind mei de AT-Scholentour georganiseerd, zodat je zelf ook de scholen kan leren kennen tijdens een bezoek aan de scholen.

Contact

Dit jaar kunnen HU-studenten hun sollicitaties sturen naar atos@atscholen.nl

VU- en UU-studenten worden in eerste instantie door de stagecoördinator gekoppeld aan een van onze scholen, waarna er een matchingsgesprek plaatsvindt met de beoogde werkplekbegeleider.

Studeer je niet aan de UU, HU of VU, maar wil je toch stagelopen op een van onze scholen. Neem dan contact met ons op via atos@atscholen.nl voor de mogelijkheden.