Binnen Alberdingk Thijm Scholen investeren we graag in de ontwikkeling van goede en gekwalificeerde leerkrachten en docenten. We werken daarom intensief samen met diverse opleidingsinstituten. In aanvulling op de theoretische opleiding, maken studenten tijdens stages kennis met onze scholen en ons onderwijs.