Leren waar het écht om gaat

Bij Alberdingk Thijm Scholen leren we wat er écht toe doet in ons leven en de wereld om ons heen.
Bij ons leer je om je eigen weg te volgen.
Om te ontdekken waar het voor jou écht om gaat.
Om je eigen mening en ideeën te vormen.
Om eigen én wijs te worden.
Om voor elkaar te zorgen.
En samen te werken.
En om talenten te ontwikkelen, die daarbij helpen.
Zodat we met elkaar kunnen bijdragen aan een betere wereld.

 

Drie pijlers vormen de basis van ons onderwijs.

Lees en kijk hier verder

Waar het om gaat

School als community
Een Alberdingk Thijm School is een community van leerlingen, medewerkers en ouders die samenkomen rond hun ideeën over menszijn en onderwijs. Zodoende ontstaat op elke school een eigen verhaal en een eigen identiteit. Van daaruit moedigen we jonge mensen aan om hun eigen koers te bepalen. Onderwijs is immers veel meer dan kennis en vaardigheden overdragen.
Lees verder
Na de basisschool

Leerlingen van Alberdingk Thijm basisscholen kunnen extra gemakkelijk doorstromen naar onze middelbare scholen omdat er vaak korte lijnen zijn.

Lees verder
International Minded

Meertaligheid en een blik op de wereld vanuit meerdere perspectieven. Dat krijgen leerlingen al vroeg mee. Op bijna alle basisscholen is er versterkt Engels.

Lees verder
Hart voor de THIJM-er

Voor THIJM-ers, onze medewerkers, is er een uitgebreid aanbod om fit en in balans te blijven. We bieden ruime ontwikkelkansen.

Lees verder
Creatieve technologie

Technologie is overal om ons heen. Leerlingen leren niet alleen op jonge leeftijd met een eigen device om te gaan. Ook zijn er volop mogelijkheden voor programmeerlessen.

Lees verder

Social wall