Donderdag 15 april was de landelijke presentatie van de kinderklimaattop. Leerlingen van verschillende scholen van Alberdingk Thijm hebben gezamenlijk aan een poster gewerkt met de boodschap: een eruit, twee erin. Deze poster heeft van de jury de tweede plek gekregen en het publiek een derde plek en wordt daarmeee voorgedragen aan de politici in Den Haag. 

Samenwerking Techspace & ATlas

Het resultaat is mede tot stand gekomen met medewerking van Techspace. Marjolein van Hooft, ATC-docent aardrijkskunde en medewerker Techspace, heeft in de voorbereiding als gastspreker ingebeld en de fijne kneepjes van het maken van een digitale poster toegelicht. Kinderen konden haar tijdens het online werken vragen stellen en Marjolein gaf feedback op de ontworpen posters. 'Bij de poster werd  door de jury vermeld, dat het een duidelijke boodschap was, ondersteund door feiten/ cijfers,' aldus Jacqueline Leferink, leerkracht ATlas 3. Dit is duidelijk het resultaat van de samenwerking tussen Techspace en de ATlas3groep. 

De ATlas groep 3 is een groep leerlingen in de leeftijd 10-12 jaar die een dag per week samenkomt om extra uitdagend onderwijs te volgen. 

Bij de poster werd door de jury vermeld, dat het een duidelijke boodschap was, ondersteund door feiten/ cijfers.