Op Merlin geven we tweetalig onderwijs in het Nederlands en in het Engels in een rustige, overzichtelijke omgeving. We sluiten aan bij wat kinderen van nu moeten leren en ondersteunen de lessen met veel ICT. De speerpunten van de school zijn Engels, What Really Matters en 21st Century Skills. We maken onderwijs leerzaam en boeiend voor de kinderen van nu.

Organisatie De kinderen leren in combinatiegroepen die instructie op niveau krijgen. De jongste kinderen doen dat vooral spelend. Daarna leren en werken zij steeds vaker zelfstandig, maar blijft het spelen belangrijk.

Er is een duidelijke structuur. In elke groep start de lesdag met een taal- en een rekenuur. Kinderen volgen de lessen op hun niveau. In de praktijk schuiven zij soms aan bij leerlingen die wat jonger zijn of leren zij met kinderen die al een groep hoger zitten. De leraren bieden in kleine groepjes de basisstof aan en als dat nodig is geven zij een verlengde instructie. De ontwikkeling wordt gevolgd met methode toetsen en CITO’s. Tussen de middag blijven we samen op school en eten we in de klas. ’s Middags worden zaakvakken thematisch aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van het International Primary Curriculum (IPC). Zaakvakken zijn bijvoorbeeld: aardrijkskunde, ICT, geschiedenis of techniek. Het combineren van verschillende vakken om zo meer over één thema te leren noemen we vakoverstijgend onderwijs. We volgen de ontwikkeling van de kinderen bij deze vakken met het formatieve assessment. Kinderen ervaren hierdoor meer eigenaarschap voor hun leren, raken meer gemotiveerd en hun zelfvertrouwen kan groeien.

De focus van alle lessen is gericht op leren. Bij aanvang van elke lessenserie wordt besproken aan welk doel we werken en volgen we samen de ontwikkeling naar het doel toe.

Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek en twee keer per jaar ontvangt u een verslag over de ontwikkeling van uw kind.

Aandacht op maat

We werken ’s morgens groepsdoorbroken. Dat houdt in dat kinderen die het snel door hebben of extra instructie nodig hebben met een andere leefijdsgroep mee kunnen doen. Door het inzetten van veel ICT personaliseren we het onderwijs en kunnen kinderen oefenen op hun eigen wijze. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van dicteer- en voorleessoftware op de laptops.

Er zijn grenzen aan onze begeleiding, wij hebben geen mogelijkheden om extra leerkrachten voor instructies buiten de klas in te zetten.

Expertisecentrum

Het W.J.F. Nuyens Instituut (expertisecentrum voor leerlingbegeleiding van de Alberdingk Thijm Scholen) biedt mogelijkheden om aanvullend onderzoek te doen.

Schoolwebsite

www.merlin-eemnes.nl​