Ontdek. Leer. Inspireer.

Visie

Laar & Berg is een school waar leerlingen zich welkom en uitgedaagd voelen. De school streeft er naar jongeren zich te laten ontwikkelen tot academisch succesvolle en verantwoordelijke wereldburgers. Ons doel is dat elk lid van de Laar & Berg gemeenschap Ontdekt. Leert. Inspireert.

Ontdek – onze talenten, onze ideeën, onze wereld
Leer – kritisch, creatief en verantwoordelijk te denken

Inspireer – jezelf en anderen om grote successen te behalen

Kernwaarden

Alle leerlingen, medewerkers en ouders van Laar & Berg zetten zich in om te waarborgen dat dit een schoolgemeenschap is waar de kernwaarden de basis vormen van haar identiteit en doelstelling. Deze waarden zijn:

  • Iedereen een veilige, zorgzame en respectvolle omgeving bieden waar saamhorigheid en gemeenschapsgevoel belangrijk zijn.
  • Een internationaal georiënteerde school zijn waar diversiteit en een onbevooroordeelde houding gezien worden als waarden waar iedereen beter van wordt.
  • Leerlingen worden op verschillende manieren uitgedaagd, zoeken actief naar manieren om te vernieuwen en onderzoeken creatieve, toepasbare oplossingen
  • Voor persoonlijke ontwikkeling wordt op een pedagogisch verantwoorde manier zorg gedragen, waarbij evenveel belang wordt gehecht aan individuele behoeften van de leerling als aan algemene behoeften.

Laar & Berg is een school voor myp, havo en vwo. In klas 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen het tweetalige Middle Years Programme. Aan het einde van klas 3 sluiten de leerlingen gezamenlijk het onderbouwtraject af en stromen door naar de bovenbouw van de havo of het vwo. Leerlingen die doorgaan naar het vwo, volgen nog een jaar MYP-onderwijs en sluiten jaar 4 af met het behalen van het internationaal erkende MYP certificate. Laar & Berg is geen internationale school, maar een school met internationaal georiënteerd onderwijs. Bij ons op school ontwikkelen jongeren zich tot academisch succesvolle en verantwoordelijke wereldburgers.

Het individu dat ontdekt, leert en inspireert is in ons onderwijs een belangrijk uitgangspunt. De holistische onderwijsvisie – waarin voortdurend verbindingen tussen de vakken en de wereld om ons heen worden gelegd – waarborgt een brede maatschappelijke en academische ontwikkeling. Laar & Berg schaart zich in haar uitgangspunten achter de United Nations Universal Declaration of Human Rights.

International Baccalaureate

De MYP-afdeling van Laar & Berg is sinds 2003 geautoriseerd door het International Baccalaureate (IB). De school werkt samen met het IB aan continue onderwijsontwikkeling om te voldoen aan de hoge eisen die aan het MYP-curriculum worden gesteld. Daarnaast worden in de bovenbouw, ter verrijking van het curriculum, meerdere vakken uit het IB Diploma Programme (DP) aangeboden.

MYP

In het tweetalig MYP krijgen leerlingen ongeveer de helft van de lessen in het Engels door Engelstalige docenten. De overige lessen worden in het Nederlands gegeven. Het MYP is voor alle leerlingen een driejarig programma. Bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar wordt bepaald of de leerling het Nederlandse eindexamen zal doen op havo- of vwo-niveau.

Het onderbouwcurriculum kenmerkt zich door geïntegreerde vakgebieden (science, humanities), brede aandacht voor de kunsten, drie moderne vreemde talen en wekelijkse mentor- en studielessen. Ook wordt er door middel van vakverbindende activiteiten geleerd waarbij door het leggen van verbanden tussen vakken een beter begrip ontstaat.

Bovenbouw havo en vwo

Leerlingen in year 3 worden aan het eind van het schooljaar bevorderd naar havo 4 of year 4 (myp). Leerlingen die bevorderd worden naar havo 4 kiezen een profiel. Leerlingen die bevorderd worden naar year 4 kiezen voor de maatschappij- of natuurstroom. Vanaf havo 4 en vwo 5 zitten leerlingen in het examentraject van de havo of vwo. 

Aandacht voor alle leerlingen

Iedere leerling op Laar & Berg heeft een mentor. De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt op het gebied van alle zaken die de school betreffen. In die zin vormen de mentoren de belangrijkste schakel tussen school, ouders en leerlingen. De mentoren in de onderbouw richten zich op de ontwikkeling en de groei van individuele leerlingen én die van de klas als groep. 

Aandacht op maat

Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, maakt de afdelingsmanager in het team een analyse van de behoefte van de leerling. Vervolgens wordt beoordeeld welke medewerkers de leerling verder kunnen helpen en welke faciliteiten moeten worden toegekend. Leerlingen met een zorgindicatie krijgen standaard een interne begeleider. Leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding op sociaalpsychologisch vlak worden via het Nuyens Instituut en/of de coördinator leerlingzaken verder geholpen.

Schoolwebsite

www.laarenberg.nl