Plezier voorop

Op Montessorischool Zuid worden kinderen aangemoedigd om hun talenten te ontdekken en te benutten. We streven ernaar dat kinderen zichzelf goed leren kennen en hun eigen capaciteiten leren inzetten. Belangrijk is dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.
Plezier en betrokkenheid zijn essentiële elementen van ons onderwijs. We streven ernaar dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in hun leeromgeving. Het team en de kinderen zorgen samen voor een prettige sfeer waarin iedereen zich kan ontwikkelen.
Het gevoel van autonomie is de basis voor leerplezier. Een belangrijk aspect van ons onderwijs is dat we kinderen leren hoe ze moeten leren. We willen dat ze zelfstandig en zelfverzekerd worden in hun leerproces, zodat ze de vaardigheden verwerven om een leven lang te blijven leren. Ook leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Zoals Maria Montessori al zei: ‘Help mij het zelf te doen’. 

Onze kernwaarden zijn leidend voor onze manier van werken. Alle kinderen, teamleden en ouders kennen deze kernwaarden en houden deze in gedachten bij de dagelijkse praktijk in onze school:

Zelfstandigheid
Wij geloven dat elk kind zijn eigen superkrachten heeft om te verkennen en te ontdekken. Zoals Maria Montessori zei: ‘De leer-kracht zit in het kind zelf’. Door middel van hoeken, boeiende materialen en interessante instructies, moedigen we onze leerlingen aan om betrokken te zijn bij hun eigen leerproces. Wij stimuleren onze kinderen om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen.  

Samen 
Door samen te werken, samen te spelen en samen te zijn, ervaren kinderen de kracht van een groep. Kinderen op onze school leren verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving, voor de groep en voor de school. Samen leren betekent meer plezier, meer kennis en meer inzicht

Authentiek 
Op onze school zien we ieder kind. Van de vrolijke schilder tot de nieuwsgierige ontdekker, we moedigen elk kind aan om te schijnen in zijn eigen unieke kleuren. Mogen zijn wie je bent, met oog voor de behoeften van de ander, is bij ons een krachtige kernwaarde.  Het ontdekken en inzetten van je talenten is hierbij heel belangrijk. 

mz buitenspelen klein

Contactgegevens

J.P. Coenstraat 41
1215 KN Hilversum
035 621 50 57