pionier

KBS De Pionier: een school met een eigen gezicht in de Blaricumse Bijvanck 

KBS De Pionier is een school op katholieke grondslag. De Pionier biedt leerlingen vanaf groep 1 les in het Engels: goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen en het geeft ze een  voorsprong in het voortgezet onderwijs. Verder zet de school zich sterk in voor veiligheid, duidelijkheid en structuur, flexibiliteit en ruimte bieden en acceptatie van verschillen en vertrouwen. We doen dat onder meer met het programma Vreedzame School. Daarnaast is KBS De Pionier een gezonde school, met aandacht voor beweging en goede voeding. De school heeft zo’n 375 leerlingen.

 

Contactgegevens

Levensboom 8
1261 MX Blaricum
035 5233207