• International Mindedness
  • Voortgezet Onderwijs
  • Basisonderwijs

In 2022 stromen de eerste groep 8 leerlingen uit die intensief tweetalig onderwijs hebben gevolgd. In Hilversum en omgeving zijn vijf TPO-scholen: de Wilge, Junior Campus, Violenschool, Merlin en de Gooise Daltonschool. Deze scholen zijn in 2014 gestart met de landelijke pilot tweetalig primair onderwijs (TPO). Hoe mooi is het dan dat deze leerlingen in het middelbaar onderwijs hiermee verder kunnen?

Informatiebijeenkomst tweetalig middelbaar onderwijs

Op 5 oktober zijn ouders van de tweetalige basisscholen met kinderen in groep 7 en 8 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. In het Gooi bieden drie middelbare scholen intensief tweetalig onderwijs: Laar & Berg (havo/vwo), International School HIlversum (vwo) en Groot Goylant (vmbo-basis/kader en tl). Meer weten? Check hieronder het overzicht van hun open dagen en open lesmiddagen. 

laar en berg

Laar & Berg is een tweetalige havo/vwo school in Laren. Leerlingen starten in een tweejarige brugklas en gaan daarna door op havo of vwo niveau. Het Middle Years Programme van IB is uitgangspunt voor het onderwijs. 

Open dag: zaterdag 22 januari 2022 09:30-13:00 uur

Junior High middagen voor groep 8

17 november 14.00-16.00 - Sport op Laar & Berg: Sporten onder leiding van onze gymdocenten.

1 december 14.00-16.00 - MYP op Laar & Berg: 3 vaklessen om een goed beeld van ons onderwijs te krijgen.

26 januari 14.00-16.00 - Laar & Berg Beta Battle: Technische lessen en raadsels; wie lost alles op?

16 februari 14.00-16.00 - MYP op Laar & Berg:3 vaklessen om een goed beeld van ons onderwijs te krijgen.

Voor een Junior High kan je je aanmelden via lb.juniorhigh@atscholen.nl  o.v.v. datum deelname Junior High, naam leerling en de naam van de basisschool.

Info-avond voor ouders
4 februari 19:30 - 21:30 uur

www.laarenberg.nl

 

is hilversum

Bilingual Class

De International School HIlversum is een volledig geaccrediteerde IB Worldschool voor het PYP, MYP en DP. Leerlingen van de Nederlandse basisscholen kunnen - met een vwo advies - instromen in de bilingual class van de IS Hilversum. Zij volgen het vierjarige MYP programma en stromen dan door naar het examenprogramma (Diploma Program).

Open dag zaterdag 29 januari 2022  09:30 - 12:00

Open lesmiddag

7 december 2021 15:00 - 16:30 uur

16 februari 2022 13:15 - 15:15 uur

Info avond voor ouders

27 januari 2022 19:00 uur

www.ishilversum.nl

groot goylant

International Department vmbo

Groot Goylant is een vmbo-school in HIlversum met een breed aanbod van niveaus en beroepsrichtingen. Leerlingen die gemotiveerd en enthousiast zijn voor lessen in het Engels kunnen naar de International Department van Groot Goylant. Je volgt verschillende vakken in het Engels en hebt les van native speakers.

Open dag zaterdag 15 jan 2022: 10.00 - 13.00

Open lesmiddagen

woensdag 8 dec 2021: 14.00 - 16.00
woensdag 19 jan 2022: 14.00 - 16.00
woensdag 9 febr 2022: 14.00 - 16.00

Info-avonden

dinsdag 14 dec 2021: 19.00 - 21.00
dinsdag 1 febr 2022: 19.00 - 21.00

www.grootgoylant.nl