• Basisonderwijs
  • Werken in het onderwijs

Lobke de Boer en Emma Huizer, vierdejaars studenten aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in Utrecht, hebben onlangs hun eindstage op de Paulusschool in Hilversum met een prachtig eindcijfer afgerond. Gedurende hun eerste semester deden Lobke en Emma onderzoek naar rekenen met NT2-leerlingen; kinderen bij wie Nederlands de tweede of derde taal is. Over de uitkomsten van hun onderzoek is nu artikel gepubliceerd in Volgens Bartjens, een vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs.

emma en lobke alpo studenten

Natuurlijk zijn alle collega's van de Paulusschool bijzonder trots op de dames!

Het artikel is te lezen via deze link:

publicatie-onderzoek-emma-en-lobke.pdf