• Nieuws
  • Basisonderwijs
Dinsdag 14 september hebben de Hobbitstee en de Kindercampus het keurmerk Opleidingsschool gehaald. Het keurmerk staat voor de kwaliteit van het werkplekleren op deze scholen, in samenwerking met de HU Pabo waarmee de relatie tussen theorie en praktijk versterkt wordt.

Alberdingk Thijm Scholen beidt krachtige leeromgeving voor leekrachten-in-opleiding

 
Op deze scholen worden studenten (collega’s in opleiding) begeleid door schoolopleider en praktijkopleiders die hiervoor zijn opgeleid en op scholen die onze visie uitdragen: gezamenlijk verantwoordelijk voor een krachtige leeromgeving voor studenten!

Goed voorbereid aan de slag

Tijdens de audit hebben de schoolopleiders Wemke Boonstra (Hobbitstee) en Francisca Reijmert (Kindercampus), hun directeuren en het bestuur aan de auditoren van de HU en werkveld getoond dat studenten bij hen goed voorbereid worden op de praktijk!