kinder-campus-voorzijde.jpeg

De KinderCampus: Ervaringsgericht onderwijs

De KinderCampus is een basisschool en peuterspeelzaal met buitenschoolse opvang (VSO en BSO) voor ErvaringsGericht Onderwijs (EGO). Hier staan welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid centraal. Het zijn op de KinderCampus de belangrijkste elementen om tot ontwikkeling en tot leren te kunnen komen. Belangrijke pijlers zijn eigen initiatief, een rijke leeromgeving en ervaringsgerichte dialoog.

Contactgegevens

Willem Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
035 6469421