​​Via het Nuyens Instituut kunnen scholen in overleg met de leerling en de leerkracht verschillende trainingen aanvragen. Het gaat om bijvoorbeeld een rots & water training over de weerbaarheid van kinderen, een training KlasInZicht om de dynamiek tussen de leerlingen onderling te verbeteren of een training in de dojo, een ruimte waar leerlingen meer fysiek leren om weerbaar te worden.

 

 

Rots & Water

Leerlingen die vastlopen op school doordat ze even niet goed in hun vel zitten, kunnen rots & water training aangeboden krijgen. 

KlasInZicht

Daarnaast wordt vanuit het Nuyens nu ook ​KlasINzicht aangeboden. Deze vorm van werken geeft de leerkracht inzicht in de dynamiek van de groep en handvatten om deze te verbeteren. Ook kan vanuit het Nuyens Instituut ondersteuning worden geboden aan leraren met een klas waar dingen niet lekker lopen. Tijdens KlasINzicht wordt de dynamiek in de klas helder en blijkt soms dat dingen uit het verleden (vertrek van leerlingen of leerkrachten) een enome rol spelen. 

Dojo

​De dojo wordt geleid door Henk Herber. Zijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van gesprek en fysieke oefeningen waarin patronen zichtbaar worden en bewustwording van gedragspatronen het resultaat is. De Dojo is nu een jaar actief en is het afgelopen schooljaar door zowel docenten als leerlingen bezocht. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere:

  • Ontspanning

  • Verbinding

  • Ademhaling

  • Energie

  • Focus