​​Via het Nuyens Instituut kunnen scholen in overleg met de leerling en de leerkracht verschillende trainingen aanvragen. Het gaat om bijvoorbeeld een rots & water training over de weerbaarheid van kinderen, een training KlasInZicht om de dynamiek tussen de leerlingen onderling te verbeteren of een training in de dojo, een ruimte waar leerlingen meer fysiek leren om weerbaar te worden.

 

 

Rots & Water

Leerlingen die vastlopen op school doordat ze even niet goed in hun vel zitten, kunnen rots & water training aangeboden krijgen. 

KlasInZicht

Daarnaast wordt vanuit het Nuyens nu ook ​KlasINzicht aangeboden. Deze vorm van werken geeft de leerkracht inzicht in de dynamiek van de groep en handvatten om deze te verbeteren. Ook kan vanuit het Nuyens Instituut ondersteuning worden geboden aan leraren met een klas waar dingen niet lekker lopen. Tijdens KlasINzicht wordt de dynamiek in de klas helder en blijkt soms dat dingen uit het verleden (vertrek van leerlingen of leerkrachten) een enome rol spelen. 

Dojo

​​​​​​​Alberdingk Thijm Scholen beschikt over een eigen trainingsruimte, de Dojo. Het doel van de Dojo is een ruimte te creëren voor docenten en leerlingen die op zoek zijn naar handvatten om meer in hun kracht te komen en meer verbinding te maken met zichzelf en hun omgeving, De Dojo wordt gebruikt om leerlingen te ondersteunen en te begeleiden, bijvoorbeeld leerlingen die erg onzeker of faalangstig zijn of leerlingen die zeer explosief zijn en moeite hebben met het reguleren van hun emoties.

Hoe werkt het?

Wanneer een docent denkt dat een leerling in aanmerking moet komen voor extra ondersteuning kan, door tussenkomst van een specialist leerlingbegeleider, een aanvraag worden ingediend bij het Nuyens Instituut. Daar wordt bekeken of en welke ondersteuning voor de leerling het beste is. De Dojo is een van de mogelijkheden waar het Nuyens Instituut over beschikt. De aanpak kenmerkt zich door een combinatie van gesprekken en psycho-fysieke oefeningen.  Hierdoor worden de deelnemers zich meer bewust van hun gedachten- en gedragspatronen. Vervolgens wordt dan gekeken wat alternatieve keuzes zijn om op verschillende situaties te reageren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Ontspanning
  • Balans
  • Verbinding
  • Ademhaling
  • Energie
  • Focus

De reactie van de deelnemers is veelal dat in relatief korte tijd meer rust en balans wordt ervaren. Ook worden de deelnemers zich meer bewust van hun eigen reactiepatronen en mogelijke keuzes. Ze worden weer meer ‘meester over zichzelf’