Bij Alberdingk Thijm Scholen zijn diverse NT2-specialisten (NT2 staat voor Nederlands als tweede taal) werkzaam die taalondersteuning bieden. De leerling krijgt wekelijks individueel of in een klein groepje ondersteuning van een NT2 specialist. Eerst buiten de groep en daarna meer binnen de groep. Doel van de begeleiding is dat de leerling sociaal redzaam wordt binnen de groep en in staat is om het onderwijs te volgen en te kunnen meedoen aan groepsactiviteiten.