​Leerlingen die vanwege een achterstand in de Nederlandse taal niet goed mee kunnen komen in de klas, en minder dan drie jaar in Nederland zijn, kunnen in aanmerking komen voor extra taalbegeleiding. ​Alberdingk Thijm Scholen heeft een aantal specialisten in dienst verbonden aan de scholen die begeleiding kunnen bieden ​in het Nederlands als tweede taal.​ Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Taalklas op de Paulusschool in Hilversum.