Alberdingk Thijm Scholen beschikt over een eigen trainingsruimte, de Dojo. Het doel van de Dojo is een ruimte te creëren voor docenten en leerlingen die op zoek zijn naar handvatten om meer in hun kracht te komen en meer verbinding te maken met zichzelf en hun omgeving, De Dojo wordt gebruikt om leerlingen te ondersteunen en te begeleiden, bijvoorbeeld leerlingen die erg onzeker of faalangstig zijn of leerlingen die zeer explosief zijn en moeite hebben met het reguleren van hun emoties.

 

Hoe werkt het?

Wanneer een docent denkt dat een leerling in aanmerking moet komen voor extra ondersteuning kan, door tussenkomst van een specialist leerlingbegeleider, een aanvraag worden ingediend bij het Nuyens Instituut. Daar wordt bekeken of en welke ondersteuning voor de leerling het beste is. De Dojo is een van de mogelijkheden waar het Nuyens Instituut over beschikt. De aanpak kenmerkt zich door een combinatie van gesprekken en psycho-fysieke oefeningen.  Hierdoor worden de deelnemers zich meer bewust van hun gedachten- en gedragspatronen. Vervolgens wordt dan gekeken wat alternatieve keuzes zijn om op verschillende situaties te reageren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Ontspanning
  • Balans
  • Verbinding
  • Ademhaling
  • Energie
  • Focus

De reactie van de deelnemers is veelal dat in relatief korte tijd meer rust en balans wordt ervaren. Ook worden de deelnemers zich meer bewust van hun eigen reactiepatronen en mogelijke keuzes. Ze worden weer meer ‘meester over zichzelf’