De ATlasgroep is een arrangement voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 krijgen twee dagen in de week (hoogste groep één dag in de week) een speciaal lesprogramma aangeboden op de locatie Paulusschool in Hilversum en op de locatie Binckhorst 2.0 in Laren. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school.

Voor wie?

Leerlingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn intelligente, gemotiveerde (taakgericht en volhardend) en creatieve (het kunnen oplossen van problemen op een creatieve manier) kinderen. Zij hebben andere onderwijsbehoeften dan andere leerlingen. Zo leren zij beter via top-down instructies, hebben zij behoefte aan compacten en verrijken, feedback op proces, hogere orde denkvragen (taxonomie van Bloom), leerstof die aansluit bij de naaste ontwikkeling en leerstof die 'leren leren' ontwikkelt. Tevens hebben zij een leeromgeving nodig die ruimte geeft voor zelfstandig werken, uitdaging en samenwerking met ontwikkelingsgelijken. De differentiatie in de klas en een mogelijke verrijkingsklas blijken niet altijd voldoende om optimaal de ontwikkeling tot zijn recht te doen komen.

Aanmeldprocedure

De leerlingen om wie het gaat, zijn in beeld bij de intern begeleiders van de basisscholen. De intern begeleiders gaan na overleg met de groepsleerkracht in gesprek met de ouders van de betreffende leerling. Als ouders en de leerling het eens zijn met het voorstel van de intern begeleider zal verder onderzoek worden afgenomen. Indien dit onderzoek uitwijst dat de leerling inderdaad in aanmerking komt voor de ATlas groep zal hij/zij worden aangemeld.​

Waar en wanneer? 

Op de Paulusschool in Hilversum en op de Binckhorst in Laren zijn hiervoor lokalen ingericht. Er zijn 3 groepen op de Paulusschool en twee groepen op de Binckhorst.

Buiten de dagen van de ATlasgroep om zit de leerling op de eigen school. De groepsleerkracht van de eigen school en de leerkracht van de ATlasgroep onderhouden nauw contact met elkaar zodat de leerling ook in de eigen klas verder kan werken aan bepaalde taken. Voor de ATlasgroep worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

 

Locatie Paulusschool

ATlas 1H: leerlingen met de leeftijd groep 3, 4 en 5 op dinsdag en woensdag
ATlas 2H: leerlingen met de leeftijd groep 6 en 7 op donderdag en vrijdag
ATlas 3H: leerlingen uit groep 8 op maandag

Locatie Binckhorst 2.0

ATlas 1L: leerlingen met de leeftijd groep 3, 4 en 5 op dinsdag en woensdag
ATlas 2L: leerlingen met de leeftijd groep 6 en 7 op donderdag en vrijdag

 

Locatie ATlas 1H t/m 3H

Locatie ATlas 1L en 2L

Paulusschool
Irisstraat 2​, Hilversum

www.paulusschoolhilversum.nl

Binckhorst 2.0
Kerklaan 29, Laren

www.debinckhorst.nl

Wat zeggen de leerlingen over de ATlasgroep?