Uncategorised

De scholen van Alberdingk Thijm maken deel uit van twee (Aspirant-) Opleidingsscholen. De basisscholen (PO) maken onderdeel uit van de Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Het voortgezet onderwijs vormt samen met de HU de Alberdingk Thijm OpleidingsSchool (ATOS). De Alberdingk Thijm Scholen investeren graag in de ontwikkeling van goede en gekwalificeerde leraren. We werken daarom intensief samen met opleidingsinstituten. In aanvulling op hun theoretische opleiding, maken studenten in stages kennis met onze scholen en ons onderwijs.

In het PO leiden we samen met Instituut Theo Thijssen (Hogeschool Utrecht) leraren op. Bijna al onze basisscholen zijn opleidingsschool of bereiden zich voor op certificering. Elke opleidingsschool heeft een gecertificeerde schoolopleider. Daarnaast is er een bovenschoolse schoolopleider, die de opleiding van de hogeschool met het werkveld, de basisscholen zelf, verbindt. In het middelbaar onderwijs werken we intensief samen de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam. De VO-scholen zijn gecertificeerd als Keurmerk Opleidingsschool en zijn onderdeel van ATOS, een aspirant-opleidingsschool. Op de scholen zijn (gecertificeerde) schoolopleiders, die samen met de werkplekbegeleiders, de begeleiding van leraren-in-opleiding vormgeven.

In een veilige en kansrijke leeromgeving  bieden wij uitdagend onderwijs waarin:
- Elke leerling alle kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen wat betreft capaciteiten, vaardigheden en interesses
- ICT, internationalisering (tweetaligheid) en ondernemerschap een belangrijke rol spelen
- Leerlingen voorbereid worden om zelfbewust en trots de voortdurend veranderende wereld tegemoet te treden.

Organisatie van de school / het onderwijs

Wij hebben een heterogene onderbouw. In leerjaar 1 en 2 zitten leerlingen van verschillende niveaus in een klas. Zij krijgen twee jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de overstap naar de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen de leerlingen het mavo-traject gaan volgen of een beroepsgerichte opleiding op basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht niveau. De leerlingen hebben dan de keuze uit vijf opleidingen. Het onderwijs bestaat uit instructie afgewisseld met activerende, zelfstandige en ook samenwerkende werkvormen waarmee leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken.

Op het Alberdingk Thijm College volgen leerlingen havo, atheneum of gymnasium. Leerlingen op het Alberdingk Thijm College bereiden zich voor op de maatschappij van morgen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht om leerlingen de wereld om zich heen te laten begrijpen. Dat gebeurt door enthousiaste en vakbekwame docenten, in een omgeving waarin de leerling zichzelf kan zijn en samenwerkt met anderen.

Iedere leerling heeft een eigen laptop. Door het gebruik van digitaal en interactief lesmateriaal, is de lesstof actueel en betekenisvol. Dat motiveert aan de ene kant, en geeft meer mogelijkheden en een voorsprong bij de vervolgopleiding aan de andere kant. Daarnaast bereiden we de leerling voor op een internationale samenleving. In de English Immersion Classes worden vakken aangeboden in het Engels. Daardoor wordt communiceren in het Engels al snel vanzelfsprekend en leuk.

Vanuit de wens leerlingen rust te bieden, hebben we ervoor gekozen het rooster zo op te bouwen dat de leerlingen regelmatig het tweede lesuur beginnen. In de brugklas zijn de leerlingen doorgaans om 14.30 uur uit en op de woensdagmiddag zijn zij om 12.35 uur uit. Dit geeft hen de mogelijkheid om aansluitend aan hun lesdag hun huiswerk te maken op school in het Studielab. Dit wordt aangeboden op dinsdag en woensdag. Met deze indeling van de schooldagen streven we naar een tegemoetkoming in het bioritme van adolescenten en naar een balans tussen school, privé, sport en gezin.

Op de middelbare school krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheden. We begeleiden ze goed bij die ontwikkeling. Dat doen mentoren en docenten in een open sfeer, met oog voor individuele talenten. We geven talent de ruimte en moedigen leerlingen aan om verder dan hun grenzen te kijken. We vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om het maximale uit zichzelf te halen. Om een optimale leeromgeving voor leerlingen te kunnen realiseren, is samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk; daarin wordt van iedere partij een belangrijke bijdrage verwacht.

​​​​​De ATlas groep is een arrangement van het W.J.F. Nuyens Instituut (zorg- en expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen) voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen uit groepen 3 t/m 6 krijgen twee dagen in de week een speciaal lesprogramma aangeboden op een aprte locatie op de Paulusschool in Hilversum. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen (XL) in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school. 

​​Via het Nuyens Instituut kunnen scholen in overleg met de leerling en de leerkracht verschillende trainingen aanvragen. Het gaat om bijvoorbeeld een rots & water training over de weerbaarheid van kinderen, een training KlasInZicht om de dynamiek tussen de leerlingen onderling te verbeteren of een training in de dojo, een ruimte waar leerlingen meer fysiek leren om weerbaar te worden.

 

 

​Leerlingen die vanwege een achterstand in de Nederlandse taal niet goed mee kunnen komen in de klas, en minder dan drie jaar in Nederland zijn, kunnen in aanmerking komen voor extra taalbegeleiding. ​Alberdingk Thijm Scholen heeft een aantal specialisten in dienst verbonden aan de scholen die begeleiding kunnen bieden ​in het Nederlands als tweede taal.​

​​​​​​​​​​​​​​​Alberdingk Thijm Scholen biedt onderwijs dat past voor alle leerlingen. Leerlingen die te maken krijgen/hebben met niet-schoolgerelateerde problematiek die de schoolloopbaan verstoort/in de weg staat, ​kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding vanuit het W.J.F. Nuyens Instituut. Ruim 30 specialisten zetten zich dagelijks in voor leerlingen met die (tijdelijk of langer) begeleiding nodig hebben op sociaal- emotioneel gebied, taal of leerlingen die cognitief hoogbegaafd zijn. ​

 

Beleid van aanmelding/toelating

​Alberdingk Thijm Scholen ​hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. In het voortgezet onderwijs geldt dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor plaatsing. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan. 

Als het niet past


Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling  het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut​ voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Alberdingk Thijm Sc​holen bestaat uit 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool)  en 8​ middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten.  Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio.  

Algemene informatie over passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek:
basisonderwijs: www.swvunita.nl
voortgezet onderwijs: www.qinas.nl

Leren waar het écht om gaat. Daar gaat het om bij Alberdingk Thijm Scholen. Welke school je ook kiest, je zult op elke school iets van deze visie terugzien en herkennen. Door onze krachtige samenwerking, kunnen we onze leerlingen mooie extra voorzieningen aanbieden om zo het onderwijs boeiender te maken, zoals een Techspace en een Buitenhuis. Met onze eigen schoolbus faciliteren we ook het vervoer naar deze locaties en kunnen gemakkelijker excursies worden georganiseerd.

December 2020

Licht op groen voor uitbreiding en nieuwbouw Hilversumse scholen, Gooi- en Eemlander, 23 december 2020
Hilversummer Quirijn niet op school maar op een schip midden op de oceaan, NH nieuws, 9 december 2020
Zes meter hoge kerstboom bij de Wilgetoren is wensboom voor de buurt, Gooi-en Eembode, 8 december 2020
Sint en pieten reiken eco certificaat uit op basisschool de KinderCampus, Gooi- en Eembode, 4 december 2020
Eerste school in Hilversum haalt groene vlag, Educatief Hilversum, 3 december 2020

November 2020

Groep 8-ers bezoeken corona proof middelbare scholen p. 13, Weekblad Wijdemeren, 11 november 2020
Techspace voor scholieren is speeltuin voor technologische vernieuwingen
, Gooi- en Eembode, 26 november 2020
In de houdgreep op de Hummelingschool, Gooi- en Eemlander, 16 november 2020
Hilversumse basisschool decor 18e Nationaal Schoolontbijt,
Gooi- en Eembode, 2 november 2020

Oktober 2020

School app in deze tijden 'zeer effectief', Gooi- en Eemlander, 17 oktober 2020
School app voor middelbare scholen Alberdingk Thijm, Gooi- en Eembode, 17 oktober 2020
Aju paraplu bij afscheid juffrouw Alice Peek, Laarder Courant de Bel, 10 oktober 20202
Leerlingen Bernardus met Spacebuzz de ruimte in, Laarder Courant de Bel, 6 oktober 2020

September 2020

Canon was: veel man, West-Europees en wit, docente Laar & Berg over de nieuwe canon, Schooljournaal, september 2020
Speelplaats de Paddenpoel heeft Kortenhoef weer een beetje gelukkig gemaakt,' Gooi- en Eemlander, 13 september 2020
Leerkracht de Hobbitstee stadsdichter van Eemnes, Gooi- en Eemlander, 12 september 2020

Augustus 2020

Feestelijk en coronaproof welkom peuters Vlindertuin, Gooi-en Eembode, 17 augustus 2020

Juli 2020

Groep 8 Leerlingen KBS Bernaruds 'uitgesmeten', Oog op Blaricum, 2 juli 2020

Juni 2020

Vier nieuwe lokalen opgeleverd op Laar & Berg, Laarder Courant, 26 juni 2020
​Na de zomer kunnen 1700 ATC-ers sporten bij Wasmeer, Gooi- en eembode, 10 juni 2020
​Warm welkom Eemnesser scholieren, NH Nieuws, 8 juni 2020

Mei 2020

Leerlingen Laar & Berg en de Brink weer naar school, Laarder Courant, 30 mei 2020
​Berlijnse muur tegen reljeugd,' Gooi- en Eembode, 25 mei 2020
​Kinderen dolblij: de scholen weer open, Gooi- en Eembode, 14 mei 2020

April 2020

Leraren Laar & Berg verrassen eindexamenkandidaten tijdens stuntdag, Laarder Courant, 17 april 2020
Portret van stadsdichter en docent IS Hilversum, Gooi- en Eembode, 9 april 2020
Bloemen en mandarijnen voor onderwijshelden, Laarder Courant,2 april 2020

​Maart 2020

Hartvermande boodschap voor Laar & Berg, LaarderCourant, 31 maart
Ouders bedanken medewerkers van Laar & Berg,  Oog op Laren, 31 maart
Alberdingk Thijm Scholen: niet prettig als tijdens de wedstrijd de regeles veranderen, Gooi- en Eembode 25 maart
Geertrui Nieuwenhuis over het coronavirus en afstandsonderwijs op de Bernardus,​ 2Vandaag, Max, 19 maart
Leerlingen kunnen thuis aan de bak, LaarderCourant, 18 maart
Bel oudere of zieke mensen wat vaker, Gooi- en Eembode, 17 maart
Michael van Praag ziet Hilversumse school de Wilgetoren als voorbeeld van bewegen op school, 12 maart ​Leerlingen Titus Brandsmaschool astronauten voor een dag, Gooi- en Eembode, 10 maart

Februari 2020

​ATC Live in de Vorstin, groot spektakel, Gooi- en Eembode, 12 februari​​​

Januari 2020

Yes wij werken met trots in het onderwijs,​ Laarder Courant, 30 januari
Ludieke actie op basisschool in Eemnes: juf of meester voor een dag, NH Nieuws, 30 januari
Middelbare scholieren lopen een dagje mee in het basisonderwijs, Gooi- en Eembode, 30 januari 
Interview Emma Strootman, adjunct-directeur Binckhorst - St. Jan, over de stakingsdag, ​Radio 2, Jan Willem Stapt op!, 30 januari
Hobbitstee maakt op stakingsdag scholieren warm voor werken in het onderwijs, Gooi-en Eemlander, 30 januari
Jozefschool, Hobbitstee en Merlin gooien deuren open om middelbare scholieren te inspireren', Gooi- en Eemlander, 28 januari
Op de katholieke Augustinusschool is ook ruimte voor andere religies', Hogeschool Utrecht nieuws, 27 januari
Basisscholen strijden om damtitel in de Zoutkeet,' Gooi- en Eembode, 16 januari
'Happy new year' in noodlokaal Augustinusschhol', Gooi- en Eemlander, 7 januari

​​​​​Diensten

Het ​Shared Service Centre (SSC) is service verlenend aan de scholen en ondersteunt het bestuur in het management en het implementeren van beleid.  Het SSC biedt de volgende diensten:

   • ICT Dienstverlening
   • Finance & Control
   • Algemeen beleid en juridische ondersteuning
   • Corporate Communication
   • Huisvesting
   • Personeel & Organisatie (incl.salarisadministratie
   • Facilitair bedrijf​

Contactgegevens

Alle medewerkers van het Shared Service Centre​ zijn te bereiken via de algemene adresgegevens:

Alberdingk Thijm Sc​holen
Postbus 700
1200 AS Hilversum
035-646 00 88
bestuur@atscholen.nl

​​​​​​​​​Alberdingk Thijm Scholen is al jaren koploper als het gaat om gebruik van ICT in het onderwijs. Zowel op het gebied van technische infrastructuur als de beschikbaarheid van digitaal lesmateriaal hebben onze scholen veel te bieden. Voor basisschoolleerlingen hebben we de lessenserie Leren Programmeren ontwikkeld. Om onze voorloperpositie de komende jaren verder te versterken richten we onze focus op vijf aandachtsgebieden:

​1. De docent als regisseur van het onderwijsproces​
2. Een device per leerling
3. Alle toepassingen online
4. ICT, meer dan een middel
5. Optimale ondersteuning van gebruikers.

Techspace

Techspace is een experience ruimte voor leerlingen en medewerkers van Alberdingk Thijm Scholen​. Hier kunnen groepen leerlingen de nieuwste technologieën​ uitproberen. Er is lesmarteriaal ontwikkeld voor het werken met de laser cutter, augmented en virtual reality, animatiefilmpjes en programmeren van robots.

Lees meer over al onze ICT projecten op onze website en bekijk hieronder het filmpje:​

Geïnspireerd door het IB formuleren we drie deelgebieden van international mindedness.

Leren waar het écht om gaat

Bij Alberdingk Thijm Scholen leren we wat er écht toe doet in ons leven en de wereld om ons heen.
Bij ons leer je om je eigen weg te volgen.
Om te ontdekken waar het voor jou écht om gaat.
Om je eigen mening en ideeën te vormen.
Om eigen én wijs te worden.
Om voor elkaar te zorgen.
En samen te werken.
En om talenten te ontwikkelen, die daarbij helpen.
Zodat we met elkaar kunnen bijdragen aan een betere wereld. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas maximus vel augue id fringilla. Aenean condimentum ante elit, non molestie libero maximus in. Sed tristique, turpis in dapibus accumsan, turpis ex aliquet quam, non condimentum dui nunc in lorem. Pellentesque ultricies aliquam massa, eu bibendum lacus faucibus sed. Phasellus vel risus tristique, ornare risus ut, vehicula dui. Nullam efficitur varius ipsum, quis sagittis ex iaculis sit amet. Vivamus congue odio quis nunc lobortis, a pretium nunc vehicula. Suspendisse semper condimentum mauris, ut hendrerit ex pellentesque at. Fusce dictum sapien in arcu consequat elementum.

Pellentesque sit amet neque sagittis, viverra eros et, dignissim nulla. Integer aliquam maximus justo, non tristique lorem maximus nec. Curabitur at ipsum non nibh placerat lobortis quis sit amet massa. Fusce condimentum, mi a blandit fermentum, lorem metus porttitor mi, vel aliquam libero eros non neque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam laoreet nunc at urna semper, sed pharetra eros porttitor. Duis sollicitudin purus non justo imperdiet mattis. Donec pellentesque sed augue at laoreet.

Ut at eleifend dui. Maecenas nec magna metus. In lectus enim, consequat id accumsan sed, molestie vel erat. Cras nec tristique sem. In accumsan mauris cursus viverra ullamcorper. Donec vulputate ut nisi sed gravida. Curabitur in tincidunt ex. Etiam condimentum congue ex, vitae ullamcorper erat sollicitudin ultrices. Vestibulum suscipit, metus a posuere fermentum, velit felis egestas velit, eu fermentum lorem tellus sed nisl. Ut efficitur quam urna, in facilisis mi molestie non. Maecenas imperdiet scelerisque tristique.

​​​​​​​​​Algemeen

Alberdingk Thijm Scholen
Postbus 700
1200 AS Hilversum
035-6460088
E-mail: bestuur@atscholen.nl

Het bezoekersadres is: Laapersveld 75​ in Hilversum

​​​Perscontacten

Journalisten kunnen contact opnemen met Marlies Eijsink, persvoorlichting: 035-6254477 of: 06-1160​3929.
Mail: m.eijsink@atscholen.nl