Uncategorised

Zo ziet onze organistatie eruit:

organogram nuyens

Er worden twee groepsarrangementen aangeboden.

 1. Het Rots en Water programma laat leerlingen sociale interacties ervaren. De leerlingen leren op een andere manier naar zichzelf, de ander in verschillende situaties te kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en anderen op te komen. Ook samen spelen en samen werken is een belangrijk aandachtspunt.
 2. Met GroepsGeluk krijgen de leerling en leerkracht inzicht in de processen die spelen in de groep. Door middel van houten poppetjes, pictogrammen en ander klein materiaal op tafel ontstaat de mogelijkheid om de balans in de groep te herstellen en een ander pedagogisch klimaat te creëren. Het doel is om een gelukkige groep te creëren, waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

De school kan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), een onderzoek voor een leerling aanvragen. Onderzoek kan om verschillende redenen worden aangevraagd: algeheel laag presteren, specifieke uitval binnen lezen of rekenen, sociale problemen, laag zelfbeeld, aandachtsproblemen of andere bijzonderheden.

Bij aanvang van het traject start de onderzoeker met een verkennende fase. In nauwe samenwerking met de betrokken partijen, waaronder de leerling, ouders en school, wordt bepaald welke stappen nodig zijn om de hulpvraag te beantwoorden. Op basis van deze verkennende fase kan de onderzoeker aanbevelingen doen voor eventuele extra interventies, die op een later moment geëvalueerd zullen worden.

Daarnaast kan de onderzoeker besluiten dat nader onderzoek vereist is, mogelijk met behulp van vragenlijsten en/of testinstrumenten, om tot een gefundeerd antwoord en een passend handelingsplan te komen. Alle resultaten en bevindingen worden gedocumenteerd in een verslag, dat vervolgens met de ouders, en bij toestemming van ouders, ook besproken en gedeeld wordt met school.  In sommige gevallen kan het advies zijn om (verder) onderzoek extern plaats te laten vinden. 

Onderzoek is beschikbaar in het PO en VO.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit diverse experts en programma's.

1. Zorgcoördinator
De zorgcoördinator ondersteunt de school bij sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de gezinssituatie en eigen leefomgeving. Door middel van preventieve en hulpverlenende activiteiten biedt de zorgcoördinator de school, ouder(s)/verzorger(s) en de leerling ondersteuning. Waar nodig biedt de zorgcoördinator kortdurende individuele hulp aan de leerling. Indien noodzakelijk zorgt de zorgcoördinator voor toeleiding naar speciale of geïndiceerde zorg.
De zorgcoördinator is werkzaam in het PO en VO.

2. Begeleiding passend onderwijs
De begeleider passend onderwijs ondersteunt de leerling en waar nodig de betrokkenen in de onderwijscontext. De vorm is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. De begeleiding richt zich op het ontwikkelen of versterken van vaardigheden op school, zoals taakaanpak, emotieregulatie en mindset. De begeleider passend onderwijs is werkzaam in het PO en VO.

3. NT2-begeleiding
De NT2 (Nederlands als tweede taal) specialisten bieden leerlingen wekelijks individueel of in een klein groepje Nederlandse ondersteuning. Doel van de begeleiding is dat de leerling in staat is om het onderwijs te volgen, sociaal redzaam wordt en kan meedoen aan groepsactiviteiten.

4. HB-begeleiding
De HB-specialist begeleidt leerlingen individueel of in kleine groepjes en werkt hierbij aan hoogbegaafd-gerelateerde doelen, zoals executieve functies of gedrag. Een deel van deze tijd kan waar nodig ook worden besteed aan begeleiding van de betrokkenen in de onderwijscontext.

5. Emoties de B.A.A.S.
Emoties de B.A.A.S. leert de leerling om te gaan met angst- en stressgevoelens, het vergroten van de eigenwaarde en het ontwikkelen van gezonde routines. B.A.A.S. staat voor bewegen, ademhaling, aandacht en stilte. Er wordt gewerkt met mindfulness-, ademhalings- of meditatieoefeningen. De begeleiding duurt een half uur en kan individueel of in kleine groep plaats vinden. Emoties de B.A.A.S. is beschikbaar in het PO en VO.

6. Dojo
In de Dojo leert de leerling meer in verbinding te komen met zichzelf en zijn omgeving. De begeleiding is individueel en bestaat uit een combinatie van gesprekken en psycho-fysieke oefeningen, waardoor leerlingen zich meer bewust worden van hun gedachten- en gedragspatronen en leren om in situaties op andere manieren te reageren. Tijdens sommige oefeningen zullen aanrakingen plaatsvinden. Dit wordt vooraf aangegeven en overlegd, waarbij rekening wordt gehouden met de grenzen van de leerling. De Dojo is beschikbaar in het VO.

Schoolconcept

De Mediaschool is een beroepsgerichte opleiding voor leerlingen in de bovenbouw (jaar 3 en 4) van het vmbo (kader- en bas​isberoepsleerwegen). Op de Mediaschool specialiseren leerlingen zich in het profiel Media, Vormgeving en ICT. Echte makers met passie voor media voelen zich hier thuis. Naast de basisvakken, zijn er veel praktijkvakken en maken leerlingen alvast kennis met het werk dat zij wellicht later gaan doen. De school heeft zo'n honderd leerlingen en de klassen zijn klein. Het hechte team van docenten staat garant voor een persoonlijke begeleiding van alle leerlingen. 

mediaschool klein

Voor meer informatie:

schoolwebsite

Januari 2024

Brand in de Augustinusschool rond jaarwisseling , De Gooi en Eembode, 2 januari 2024
Zwerfboeken bij KBS de Pionier, hei&wei, 8 januari 2024
Scholieren Laar & Berg komen uit hun comfortzone, De Gooi- en Eemlander, 18 januari 2024
International School Laren wil uitbreiden in ruil voor ruimte woningbouw, De Gooi- en Eemlander, 18 januari 2024
Dansreünie voor oud-leerlingen Alberdingk Thijm College, De Gooi- en Eemlander, 22 januari 2024

Februari 2024

Jubilerende Binckhorst - St. Jan vindt verloren beeld terug, NH Nieuws, 6 februari 2024
Gezonde spanning rond de doorstroomtoets op de Wilgetoren, De Gooi- en Eemlander, 7 februari 2024
ATC gaat drie gymzalen slopen ten behoeve van uitbreiding, De Gooi- en Eemlander, 15 februari 2024
Hoofd St. Aloysius weer thuis op de Binckhorst - St. Jan, NH Nieuws, 17 februari 2024
De Wilgetoren helpt dierenasiel Crailo, De Gooi- en Eemlander, 17 februari 2024
Hilversum pakt de komende jaren 22 scholen aan, Hilversums Nieuws, 28 februari 2024
Bijna 33 miljoen extra nodig voor scholen, De Gooi- en Eemlander, 29 fabruari 2024

Maart 2024

St. Antoniusschool wast auto's voor het goede doel, De Gooi- en Eemlander, 14 maart 2024
Mogelijk renovatie Joseph Lokinschool Ankeveen, De Gooi- en Eemlander, 26 maart 2024
Bouw Paulusschool verloopt voorspoedig, maar niet voor kerst gereed, HilversumsNieuws, 28 maart 2024

April 2024 

International School Hilversum viert alvast 'Kings Day', HilversumsNieuws, 20 april 2024
De Binckhorst-St. Jan zwaait kleuterjuf Monique uit, BELNieuws, 23 april 2024
Opnieuw gedoe over ruimtegebrek bij de Wilgetoren, HilversumsNieuws, 29 april 2024

 Mei 2024

Wethouder reageert op kritiek Alberdingk Thijm Scholen, HilversumsNieuws, 10 mei 2024
Groot feest op de St. Antoniusschool, De Gooi- en Eemlander, 16 mei 2024
Leerlingen van Laar & Berg halen duizenden euro's op voor goede doel, BELNieuws, 23 mei 2024
Mediaschool Hilversum viert 10-jarig bestaan met reünie, De Gooi- en Eemlander, 23 mei 2024
Mediaschool viert jubileum, HilversumsNieuws, 23 mei 2024

Juni 2024 

Bloemrijk nieuwe naam multifunctionele accomodatie, HilversumsNieuws, 7 juni 2024
Leerlingen spelen de VN na op International School Hilversum, De Gooi- en Eemlander, 8 juni 2024
Bloemrijk wordt de naam van het nieuwe 'buurthuis' op de plek van de Lelie, De Gooi- en Eemlander, 9 juni 2024

 

December 2022

Een dagje leerkracht, Onderwijsblad, 28 december 2022

November 2022

Laar & Berg heropent opgeknapte wintertuin in 'paarse sfeer', de Gooi- en Eemlander, 10 december 2022

In memoriam: Yvonne Nieboer (94) de Gooi en Eemlander, 29 november 2022
Potentiele leraren orienteren zich op basisscholen, De Gooi en Eembode, 4 november 2022

Florian geeft wiskunde op zijn oude middelbare school, NH Nieuws, 3 november 2022

Oktober 2022

Doe een Dagje Leerkracht, De Gooi en Eembode, 14 oktober 2022

KinderCampus gedenkt collega met ecologische pluktuin, De Gooi en Eembode, 11 oktober 2022

September 2022

Fien van de Wilgetoren geïnstalleerd als kinderburgemeester, De Gooi- en Eemlander, 8 september 2022

Augustus 2022

Spannende eerste schooldag op de Mariaschool, De Gooi- en Eemlander, 30 augustus 2022

Juli 2022

International School Hilversum wint prijs met kookboek, De Gooi en Eembode, 14 juli 2022
Honderdjarig Bernardus pakt uit met spetterend pleinfeest, De Gooi- en Eemlander, 14 juli 2022
Fien van de Wilgetoren is de nieuwe kinderburgemeester, De Gooi- en Eemlander, 7 juli 2022

Juni 2022

Basisschool De Hobbitstee houdt Eemnes schoon, De Gooi- en Eemlander, 22 juni 2022
ATC viert eeuwfeest met reunie, De Gooi en Eembode, 21 juni 2022
Alberdingk Thijm College viert 100-jarig bestaan met reünie, De Gooi- en Eemlander, 20 juni 2022
Wizzkids Merlin winnen landelijke techniekwedstrijd, De Gooi- en Eemlander, 16 juni 2022
Leerlingen Kortenhoefse St. Antoniusschool maken muzikale wereldrondreis in één dag, De Gooi- en Eemlander, 14 juni 2022
Dagje Leerkracht: 'De kinderen noemen je meteen juf, zo leuk!', Gooi en Eembode, 2 juni 2022
Het is een fantastisch vak - Een dagje proeven aan het leraarschap, De Gooi- en Eemlander, 1 juni 2022

Mei 2022

100ste-leerling-voor-international-school-laren, Laardercourant de Bel, 14 mei 2022
Feest op de Jozefschool Eemnes: precies een eeuw oud, de Gooi- en Eemlander, 11 mei 2022
Oud-leerlingen van 100-jarig ATC Hilversum staan na halve eeuw weer in de gymzaal met toneelstuk van Sartre , de Gooi- en Eemlander, 11 mei 2022

 

April 2022

'Leerlingen Merlin in finale landelijke techniekwedstrijd,' Laardercourant de Bel, 15 april 2022
Leerlingen International School Laren halen 9.000 euro op voor Oekraïne, 14 april 2022
45-jarig bestaan Hobbitstee gevierd met kunst,' Laardercourant de Bel, 11 april 2022
'Zonnepanelen en aanpak ventilatie basisscholen Eemnes,' Laardercourant de Bel, 9 april 2022
'Basisschool Bernardus start 100-jarig bestaan,' Laardercourant de Bel, 9 april 2022

 

Maart 2022

'Ze was fit, stond midden in het leven en plots keerde rector Loes Ijkelenstam - Jongsma niet meer terug,' Gooi-en Eemlander, 28 maart 2022
'Het bijzondere verhaal van Koen van Praag, directeur de WIlgetoren,' Gooi- en Eemlander, 14 maart 2022
'Dertig vluchtelingen opgevangen in hotel Lapershoek,' Gooi- en Eembode, 12 maart 2022
'Eerste dertig vluchtelingen arriveren in Hotel Lapershoek Hilversum,' Gooi- en Eemlander, 12 maart 2022
'Zestienjarige scholiere mag  naar Antarctica,' Gooi- en Eemlander, 9 maart 2022

Februari 2022

'Eerste schetsen de Nieuwe Lelie positief ontvangen,' Gooi- en Eemlander, 18 februari 2022
Politiek enthousiast over eerste schetsen Nieuwe Lelie, Gooi- en Eembode, 18 februari 2022

Januari 2022

'Na drie lange weken zijn de scholen weer open', Gooi- en Eembode, 10 januari 2022
'Zij-instromers Bart en Eliane waagden de overstap naar het basisonderwijs,' Gooi- en Eemlander, 4 januari 2022

Januari 2023

Kamerlid D66 bezoekt de Titus Brandsmaschool, Gooi en Eembode, 27 januari 2023

Februari 2023

Laren Regenklaar start werkzaamheden op Laar & Berg, Laarder Courant de BEL, 14 februari 2023
Paulussschool verhuist naar tijdelijke plek aan de Neuweg, De Gooi- en Eemlander, 15 februari 2023
Paulusschool verhuist tijdens nieuwbouw naar Neuweg, Gooi en Eembode, 16 februari 2023
Koen van Praag haalde eerste 30 Oekraïners naar Hilversum, De Gooi- en Eemlander, 18 februari 2023
Carnavalsprinses Thara krijgt een dag de sleutel van basisschool De Binckhorst - St. Jan, Laarder Courant de Bel, 18 februari 2023
Mariaschool Eemnes focust zich op talentontwikkeling, Laarder Courant de Bel, 19 februari 2023
Inzameling St. Aloysius voor Turkije en Syrië is doorslaand succes, Gooi en Eembode, 20 februari 2023
KinderCampus rent voor Turkije en Syrië, Gooi en Eembode, 21 februari 2023

Maart 2023

St. Antoniusschool in Kortenhoef geeft eigen invulling aan de Week van de Lentekriebels, De Gooi- en Eemlander, 24 maart 2023

April 2023

Technolab geopend in Groot Goylant, Gooi en Eembode, 5 april 2023
Scholen zoeken naar balans in gebruik ChatGPT, Gooi- en Eemlander, 13 april 2023
Leerlingen Laar en Berg herdenken overleden kinderen van het Joods kindertehuis, De Gooi- en Eemlander, 17 april 2023
Nieuwe speelplein Antonius geopend tijdens Koningsspelen, De Gooi- en Eemlander, 22 april 2023

Mei 2023

Glyn Jones van ISH gaat met pensioen, De Gooi- en Eemlander, 11 mei 2023
Groene vlag wappert bij eco-school KinderCampus, Gooi en Eembode, 25 mei 2023
Eemnesser scholen verrast door stopzetten busvervoer naar de gymles, De Gooi- en Eemlander, 26 mei 2023
Jozefschool sluit eeuwfeest af met reunie, De Gooi- en Eemlander, 26 mei 2023
jozefschool viert eeuwfeest met reunie, Weekblad Wijdemeren, 31 mei 2023

Juni 2023

Augustinusschool komt in actie voor vluchtelingen, De Gooi en Embode, 21 juni 2023
Mariaschool in Eemnes bestaat ruim 100 jaar, De Gooi- en Eemlander, 21 juni 2023

Juli 2023

Drukbezocht gala International School Hilversum, De Gooi en Eembode, 3 juli 2023
Paulusschool neemt afscheid van meester Eric, De Gooi en Eembode, 20 juli 2023
Nieuwbouw voor de Wilgetak, De Gooi- en Eemlander, 28 juli 2023

September 2023

Leerkrachten KinderCampus zitten nog op 'de camping', De Gooi en Eembode, 4 september 2023
Zorgen over het lerarentekort in het Gooi, De Gooi en Eembode, 12 september 2023
Laatste reünie op de oude Paulusschool, De Gooi- en Eemlander, 15 september 2023
Sloop Paulusschool komt nu echt dichterbij, De Gooi en Eembode, 15 september 2023
Tijdelijke Paulusschool wordt geplaatst, De Gooi- en Eemlander, 27 september 2023

Oktober 2023

Nog geen oplossing voor vervoer naar de gymles, De Gooi- en Eemlander, 2 oktober 2023
Heel de Binckhorst - St. Jan trapt al lezend de Kinderboekenweek af, Laarder Courant de BEL, 4 oktober 2023
Tijdelijke locatie Paulusschool staat op zijn plek, De Gooi en Eembode, 5 oktober 2023
Krentenbolletjes eten met de burgemeester. De Gooi- en Eemlander, 12 oktober 2023
Leerlingen Paulusschool in vrolijke optocht naar Neuweg, De Gooi en Eembode, 31 oktober 2023

November 2023

Paulusschool op tijdelijke plek, De Gooi- en Eemlander, 1 november 2023
Paulusschool gesloopt, De Gooi- en Eemlander, 14 november 2023

December 2023 

Kleuterjuf Agnes van de Jozefschool viert 75ste verjaardag, De Gooi- en Eemlander, 12 december 2023
Rector Eva Casteleijn over haar passie voor onderwijs, Leraar in het Gooi, 19 december 2023
De Binckhorst - St. Jan haalt ruim 3.000 euro op met kerstmarkt voor Beat Batten, Laarder Courant de BEL, 26 december 2023

 

 

 

 

In augustus 2021 hadden we meer vacatures dan normaal, vooral in het basisonderwijs. We zetten dan ook vol in op versnelde trajecten zoals het zij-instroomtraject en versneld voor de klas. Ook meesters zijn van harte welkom!

Op bezoek bij…. de Paulusschool, Mariaschool, KBS de Pionier, de Binckhorst, Jozefschool, Augustinusschool, St. Aloysius College, St. Antoniusschool, Merlin, Junior Campus, IS Laren en Laar & Berg

Door Saskia Makker-Velthuis & Bart van den Haak

​​​​​​​‘Komt u nog een keer in onze klas?’ vraagt een meisje van de taalklas in aarzelend maar voortreffelijk Nederlands. Vanmorgen heb ik de hele ochtend meegelopen op de Paulusschool. Wat is het fijn om de sfeer van de school te voelen, de dynamiek te ervaren en de kinderen en leerkrachten bezig te zien. Dit jaar zijn Bart en ik weer naar de scholen gegaan om in gesprek te gaan met leerlingen, leerkrachten, docenten en vooral veel kijken in de klas.  Bart van den Haak: 'Eindelijk mogen Saskia en ik weer overal de scholen in om te spreken met leerlingen en medewerkers! De afgelopen periode hebben we het echt gemist om met regelmaat in de scholen en de klassen te zijn. Vanochtend was ik op bezoek in Laren bij Laar & Berg en ISLaren en sprak daar met teamleden én een superenthousiaste club leerlingen uit de vierde en vijfde klas. We bespraken hun tweetalige MYP-loopbaan en de overgang (voor de vijfdeklassers) naar het reguliere examenprogramma. Wat is het toch leuk en nuttig om regelmatig dergelijke gesprekken te voeren.' 

Engels en muziek

Saskia Makker over haar bezoek op Merlin:'Weer een hele mooie ervaring op een bijzondere basisschool. Alle groepen waren deze middag bezig met IPC-lessen in het Engels. Wat spreken de leerlingen van Merlin goed Engels.' Bart van den Haak, op de Binckhorst: 'Vanmorgen was ik weer op schoolbezoek, om van dichtbij te zien waar het echt om gaat. Na een muzikale opening door juf Esther en juf Monique met de kleuters, heb ik bewegend gewerkt aan de taalverwerving in groep 3 bij juf Chantal. Vervolgens vroeg de enthousiaste leerlingenraad mij het hemd van het lijf... Wat was dat weer een leuk gesprek! Na een bezoek aan de LO-les van (oud Alberdingk Thijm Scholen-leerling!) meester Marlon, volgde ik een rekenles voor groep 8 van Meester Martijn.' 

Meer Back to school? Check Yammer op portal.atscholen.nl

En toen wist je het: je wordt leraar! Een prachtige keuze, want het is afwisselend, absoluut zinvol en dankbaar werk. Maar het is ook een nieuwe stap in een nieuwe wereld. Daarnaast ben je niet van de ene op de andere dag leraar. Gelukkig sta je er bij Alberdingk Thijm Scholen niet alleen voor en zorgen we voor persoonlijke begeleiding en coaching tijdens dit nieuwe avontuur. Tevens worden de opleidingskosten door AT-Scholen gefinancierd. Zodat je goed begint aan het volgende hoofdstuk van je carrière. En daar gaat het om!

Meer lezen over de mogelijkheden om bij Alberdingk Thijm Scholen als zij-instromer aan de slag te gaan? Klik hier 

De Villa is een kleinschalige omgeving waar leerlingen terecht kunnen die tijdelijk niet, geheel of gedeeltelijk, deel kunnen nemen aan het onderwijs op de eigen school. Het doel is om (opnieuw) onderwijsperspectief te creëren voor deze leerlingen, waardoor zij weer terug kunnen keren naar de eigen school. Het traject duurt ongeveer 12 weken en wordt waar nodig verlengd. De leerlingen werken met een onderwijsprogramma vanuit de eigen school. De docenten op de Villa helpen de leerlingen met hun schoolwerk. De Villa heeft een eigen lesrooster waarin zelfstandig werken, lessen beeldende vorming en sportlessen zijn ingedeeld. Het Villa-team stimuleert het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfsturing van de leerling. Tijdens een verblijf op de Villa kunnen, in overleg met ouders en school, observaties en onderzoeken worden uitgevoerd.

Klik hier voor de informatiefolder

 

 

 

In de Dojo leert de leerling meer in verbinding te komen met zichzelf en zijn omgeving. De begeleiding is individueel en bestaat uit een combinatie van gesprekken en psycho-fysieke oefeningen, waardoor leerlingen zich meer bewust worden van hun gedachten- en gedragspatronen en leren om in situaties op andere manieren te reageren. Tijdens sommige oefeningen zullen aanrakingen plaatsvinden. Dit wordt vooraf aangegeven en overlegd, waarbij rekening wordt gehouden met de grenzen van de leerling.

De Dojo is beschikbaar in het voortgezet onderwijs.

De extra financiële middelen die door de overheid ter beschikking zijn gesteld, worden door de scholen ingezet voor extra ondersteuning op het cognitieve gebied en/of het sociaal-emotionele. Zo zetten alle middelbare scholen meer in op mentorlessen door de huidige medewerkers meer uren te bieden. Er wordt meer fte ter beschikking gesteld voor het begeleiden van de eindexamenklassen onder meer door extra onderwijsassistenten aan te trekken. 

In het basisonderwijs wordt ingezet op begeleiding van leerlingen in kleine groepjes bv op taal en rekenen. Hiervoor zijn extra studenten aangetrokken.

Stagiaires VO – verschillende vakken

Als docent(e)-in-opleiding van de Hogeschool Utrecht, UU of de HKU heb je vast ook je eigen ideeën over lesgeven. Over hoe je kinderen wilt inspireren en wegwijs maken in de lesstof én de wereld om ons heen. Bij Alberdingk Thijm Scholen staan we daar zeker voor open! Omdat wij geloven dat jouw eigen wijze van lesgeven bijdraagt aan de kwaliteit, afwisseling en enthousiasme in de klas. Daarnaast ondersteunen we je op tal van gebieden, zodat je nog meer succes én plezier uit je stage haalt.
Klik op de link hiernaast voor meer informatie! Ook voor de mogelijkheden om stage te lopen in het basisonderwijs.

December 2021

'Maak het ziekenhuis een betere plek voor kinderen,' Gooi- en Eemlander, 25 december 2021
Zij-instromer in het basisonderwijs Jeanine: 'Ik krijg weer energie van mijn werk', Onderwijs van Morgen, 23 december 2021
'Mijn producten worden over de hele wereld verkocht zelfs in Hong Kong,' Gooi- en Eembode, 22 december 2021
'Basisschool de Pionier sluit het jaar knallend af', Gooi- en Eemlander, 17 december 2021
'Larense jongeren vragen aandacht voor klimaat,' Laarder Courant, 15 december 2021
'Leerlingen Aloysius schaatsen en draaien plaatjes voor Unicef,' Gooi- en Eembode, 10 december 2021
'Sinterklaas reikt cheque Paulusschool uit aan stichting Present,' Gooi- en Eembode, 3 december 2021
'Dagdromen op de Antoniusschool,' Weekblad Wijdemeren, 1 december 2021, p. 15

 

November 2021

'Razmik wint Jeugdjournaalwedstrijd,' Jeugdjournaal, 21 november 2021
'Razmik uit Hilversum in finale van Jeugdjournaalwedstrijd',
Gooi- en Eemlander, 16 november 2021
'Alberdingk Thijm Scholen helpt Soedanses kidneren onderwijs te bieden,' Gooi- en Eembode, 15 november 2021
'Leerlingen Alberdingk Thijm Scholen helpen kinderen in Soedan met onderwijs', Gooi- en Eemlander, 12 november 2021
'Stop met vissen. Start je eigen kweekvijver.' Onderwijsvakblad Kader, november 2021
'15-jarige heeft haar eigen muurgedicht in Hilversum,' Gooi- en Eemlander, 2 november 2021

Oktober 2021

'Scholenkoepel Alberdingk Thijm heeft in 's Graveland een eigen onderwijsplek in het bos,' Gooi- en Eemlander, 29 oktober 2021
'Dit wordt de Nieuwe Lelie,' Gooi- en Eemlander, 27 oktober 2021
'Living Apart Together' in de Nieuwe Lelie,' Gooi- en Eembode, 27 oktober 2021
'Met bezoek aan Jan Terlouw sluit basisschool in Kortenhoef kinderboekenweek af,' Gooi-en Eemlander, 15 oktober 2021
'Gooise basisscholen zamelen electrische apparaten in,' Gooi- en Eembode, 11 oktober 2021 
'Basisschool St. Antoniusschool introduceert zij-instromers,' SvJ Media Hogeschool Utrecht, 8 oktober 2021
'Hilversumse basisschoolleerlingen exposren in Kereklanden,' Gooi- Eembode, 3 oktober 2021
'Leerlingen uit Laren interviewen Afghaanse vrouwenactiviste', Gooi-en Eemlander, 2 oktober 2021 

September 2021

'Filmprijs voor drie leerlingen Laar & Berg,' Laarder Courant, 30 september 2021
Grenzen verleggen en talenten ontdekken bij sportdag St. Aloysius College en de Wilge,'  Gooi- en Eembode, 23 september 2021
'Officiële opening watertappunt in Kerkelanden,' Gooi- en Eemlander, 22 september 2021
'Populair watertappunt is nu ook officieel geopend', Gooi- en Eembode, 22 september 2021
'Tien basisscholen in Gooi- en Vechtstreek gaan oude apparaten inzamelen,' Gooi- en Eemlander, 7 september 2021
'Paulusschoolleerlingen werken aan beheersing op judomat,' Gooi- en Eembode, 3 september 2021

Augustus 2021

Stijn Nuvemann wint fotografieprijs voor jong talent,' Gooi en Eemlander, 17 augustus 2021

Juli 2021

Bart Luttikhuis (de WIlge) over de aanpak van het lerarentekort, Algemeen Dagblad, 10 juli 2021
'Ouderwets genieten van eindmusical en en voorstellingen de Binckhorst - St. Jan,' Larens Journaal p.23, 9 juli 2021
Twee juffen nemen na 45 jaar afscheid van de St. Antoniusschool, Gooi- en Eemlander, 8 juli 2021
Leerlingen van de Paulusschool en de WIlge in de Hilversumse kindergemeenteraad, Gooi- en Eembode, 8 juli 2021
'Klimmen en rennen op vernieuwd plein van Hilversumse basisschool,' Gooi- en Eembode, 6 juli 2021
'Lidwien Vos neemt afscheid van de WIlge en de pilot tweetalig onderwijs,' Gooi- en Eemlander 6 juli 2021
'ATC-docent in de race voor de prijs Filmleraar van het jaar,' Gooi- en Eembode, 5 juli 2021
'Vrolijke juf Carry neemt na 45 jaar afscheid van de Augsutinusschool,' Gooi- en Eembode, 5 juli 2021
'Ik vind het leuk om het voortouw te nemen en iets bij te kunnen dragen,' Gooi- en Eembode, 3 juli 2021

Juni 2021

'Stuwende kracht achter tweetalig onderwijs in Hilversum gaat met pensioen,' Gooi- en Eembode, 30 juni 2021
Leerlingen St. Antoniusschool bieden eerste klimaatakkoord aan', Weekblad Wijdemeren p. 6, 30 juni 2021
Leerlingen Bernardusschool bieden eerste Kinderklimaatakkoord aan,' Laarder Courant, 25 juni 2021
'Na lang wachten zijn ook deze leerlingen geslaagd. Jammer dat ze onderscheid maken tussen vmbo basis en kader en de andere niveaus,' Gooi- en Eemlander, 24 juni 2021
'Deelname leerlingen Alberdingk Thijm Mavo aan innovatief schoolproject', Gooi- en Eembode, 22 juni 2021
'Basisschool Merlin past goed bij hoogbegaafde kinderen', De Rotonde, Eemnes, 17 juni 2021
'Eindelijk weer een schoolreisje en de 200e leerling van de Wilgetoren was erbij,' Gooi- en Eembode, 17 juni 2021
'Virtuele ruimtereis met André Kuipers,' Algemeen Dagblad, 14 juni 2021
'Leerlingen weer allemaal welkom op Laar & Berg,' Laarder Courant, 1 juni 2021
Middelbare scholen weer volledig open', Gooi- en Eembode, 1 juni 2021

Mei

'De scholen bruisen weer...,' Gooi- en Eemlander, 31 mei 2021
'Middelbare scholen gaan open, de drukte is wel even wennen', RTL Nieuws, 31 mei 2021
'Bij ATC gaat de vlag uit', Gooi- en Eembode, 28 mei 2021
'Romantiek op de St. Antoniusschool,' Weekblad Wijdemeren, p. 8, 19 mei 2021

April

'Een driejarige brugklasperiode? Zo kijken Verus leden daar tegenaan', Verus.nl, 29 april 2021

Maart

Hilversumse scholieren ruimen zwerfafval op voor goed doel, Gooi- en Eembode, 30 maart 2021
'Leerlingen Laar & Berg maken toetsen in Hotel de WItte Bergen,' Laarder Courant, 9 maart 2021
'Julia heeft online voorleeswedstrijd gewonnen,' Laarder Courant, 9 maart 2021
'Fysieke les Aloysius College bij Wasmeer,'  Gooi- en Eembode, 2 maart 2021

Februari

'Groep 8 leerlingen gaan op zoek naar legendarische schat van Alberdingk Thijm', Gooi- en Eembode, 20 februari 2021
'Gooise middelbare scholen willen snelle heropening,' NH Nieuws, 19 februari 2021
'Groot Hilversums succes bij landelijke wiskundewedstrijd,' Gooi- en Eembode, 13 februari 2021
'Warm welkom voor leerlingen tijdens eerste winterse schooldag,' LaarderCourant, 8 februari 2021
Basisscholen klaar voor 'gewone' lessen', Gooi- en Eembode, 5 februari 2021

Januari

'Keuze voor middelbare scholen bemoeilijk door gebrek aan fysieke open dagen,' HU Nieuws uit Hilversum, 28 januari 2021
'Leerlingen en docenten komen in beweging met spaciale 'Lockdown' challenge', NH Nieuws, 23 januari 2021
'Achtste groepers spelen hoofdrol in open dag film Laar & Berg,' Gooi-en Eemlander, 17 januari 2021

Binnen Alberdingk Thijm Scholen investeren we graag in de ontwikkeling van goede en gekwalificeerde leerkrachten en docenten. We werken daarom intensief samen met diverse opleidingsinstituten. In aanvulling op de theoretische opleiding, maken studenten tijdens stages kennis met onze scholen en ons onderwijs.

laar en berg

Visie

Laar & Berg is een school waar leerlingen zich welkom en uitgedaagd voelen. De school streeft ernaar dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot academisch succesvolle en verantwoordelijke wereldburgers.

Kernwaarden

Alle leerlingen, medewerkers en ouders van Laar & Berg zetten zich in om iedereen een veilige, zorgzame en respectvolle omgeving bieden waar saamhorigheid en gemeenschapsgevoel belangrijk zijn. De bekwame en enthousiaste docenten zorgen ervoor dat leerlingen op verschillende manieren worden uitgedaagd, actief zoeken naar manieren om te vernieuwen en creatieve, toepasbare oplossingen onderzoeken.

MYP en IB 

Laar & Berg is een internationaal georiënteerde school waar diversiteit en een onbevooroordeelde houding gezien worden als waarden waar iedereen beter van wordt. In klas 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen dan ook het tweetalige Middle Years Programme (MYP) van het International Baccalaureat (IB). Bij ons op school ontwikkelen jongeren zich tot academisch succesvolle en verantwoordelijke wereldburgers.

Diversiteit

Het is belangrijk dat elke leerling toegang heeft tot en betrokken is bij het onderwijs. Laar & Berg waardeert diversiteit en identificeert en respecteert verschillen in leerbehoeften van leerlingen. Op Laar & Berg begrijpen we dat 'one size fits all' niet werkt en dat we mensen, middelen en processen nodig hebben om leerlingen gelijke toegang te geven tot onderwijs en toetsing. Hieronder zullen we deze kort weergeven. Voor uitgebreidere informatie, verwijzen we naar het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de school.

 

In een veilige en kansrijke leeromgeving  bieden wij uitdagend onderwijs waarin:
- elke leerling alle kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen wat betreft capaciteiten, vaardigheden en interesses;
- ICT, internationalisering (tweetaligheid) en ondernemerschap een belangrijke rol spelen;
- leerlingen voorbereid worden om zelfbewust en trots de voortdurend veranderende wereld tegemoet te treden.

Organisatie van de school / het onderwijs

Wij hebben een heterogene onderbouw. In leerjaar 1 en 2 zitten leerlingen van verschillende niveaus in een klas. Zij krijgen twee jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de overstap naar de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen de leerlingen het mavo-traject gaan volgen of een beroepsgerichte opleiding op basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht niveau. De leerlingen hebben dan de keuze uit vijf opleidingen. Het onderwijs bestaat uit instructie afgewisseld met activerende, zelfstandige en ook samenwerkende werkvormen waarmee leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken.

De leerling in beeld

Het St. Aloysius College heeft als slogan in het logo: De leerling in beeld. Omdat het St. Aloysius een middelgrote school is, proberen wij onze leerlingen zo goed mogelijk te kennen. Dit niet alleen op sociaal-emotioneel vlak, maar natuurlijk ook op het gebied van de onderwijsbehoefte van de leerling. Het ondersteuningsprofiel is een manier om te laten zien dat het St. Aloysius College oog voor de leerling heeft en leerlingen probeert te ondersteunen waar mogelijk. Dit doen wij altijd met het doel om leerlingen reële kansen te geven.

Als leerlingen om welke reden dan ook extra begeleiding of voorzieningen nodig hebben, kan de school in een groot aantal gevallen ondersteuning bieden. De school biedt hulp aan zowel leerlingen met leerproblematiek, als leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.

Het ondersteuningsprofiel beschrijft hoe het St. Aloysius College invulling geeft aan deze ondersteuning en welke professionals daarbij een rol spelen. De ondersteuning is (zoals beschreven vanuit het samenwerkingsverband Qinas) opgebouwd als een piramide met drie lagen:

Basisondersteuning

Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Er zijn twee niveaus.
De ondersteuning op het eerste niveau is voor alle leerlingen beschikbaar. Denk aan een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remediale hulp, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden. Deze ondersteuning kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Het tweede niveau bevat maatwerk: lichte ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die het met wat persoonlijke ondersteuning goed redden. De school kan deze hulp zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren.

Extra ondersteuning

Alle vo-scholen kunnen een arrangement plus aanvragen voor een leerling of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Speciale ondersteuning

Dit is de uitgebreidste vorm van ondersteuning, verzorgd door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van Qinas beoordeelt of een leerling hiervoor in aanmerking komt.

Meer algemene informatie over de school vindt u op de schoolwebsite

Op het Alberdingk Thijm College volgen leerlingen havo, atheneum of gymnasium. Leerlingen op het Alberdingk Thijm College bereiden zich voor op de maatschappij van morgen. Ons onderwijs is er dan ook op gericht om leerlingen de wereld om zich heen te laten begrijpen. Enthousiaste en vakbekwame docenten zetten zich daarvoor dagelijks in, in een omgeving waarin de leerling zichzelf kan zijn en samenwerkt met anderen.

Iedere leerling heeft een eigen laptop. Door het gebruik van digitaal en interactief lesmateriaal, is de lesstof actueel en betekenisvol. Dat motiveert aan de ene kant, en geeft meer mogelijkheden en een voorsprong bij de vervolgopleiding aan de andere kant. Daarnaast bereiden we de leerling voor op een internationale samenleving. In de English Immersion Classes worden vakken aangeboden in het Engels. Daardoor wordt communiceren in het Engels al snel vanzelfsprekend en leuk.

Vanuit de wens leerlingen rust te bieden, hebben we ervoor gekozen het rooster zo op te bouwen dat de leerlingen regelmatig het tweede lesuur beginnen. In de brugklas zijn de leerlingen doorgaans om 14.30 uur uit en op de woensdagmiddag zijn zij om 12.35 uur uit. Dit geeft hen de mogelijkheid om aansluitend aan hun lesdag hun huiswerk te maken op school in het Studielab. Dit wordt elke dag aangeboden van 15.00 tot 17.00 uur. Met deze indeling van de schooldagen streven we naar een tegemoetkoming in het bioritme van adolescenten en naar een balans tussen school, privé, sport en gezin.

Op de middelbare school krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheden. We begeleiden ze goed bij die ontwikkeling. Dat doen mentoren en docenten in een open sfeer, met oog voor individuele talenten. We geven talent de ruimte en moedigen leerlingen aan om verder dan hun grenzen te kijken. We vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om het maximale uit zichzelf te halen. Om een optimale leeromgeving voor leerlingen te kunnen realiseren, is samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, ouders en leerlingen onontbeerlijk; daarin wordt van iedere partij een belangrijke bijdrage verwacht.

Schoolconcept en visie op onderwijs

De Wilge is een basisschool op katholieke grondslag, dichtbij het Mediapark in Hilversum Oost. Een school met ruim 500 leerlingen, 24 groepen met gemiddeld 25 leerlingen en verdeeld over twee locaties, waar we goed lesgeven en zo goed mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Onze onderwijsvisie valt samen te vatten in de thema’s:

 • eigen mogelijkheden ontdekken
 • onderwijs dat aansluit op de wereld
 • een leer- en leefgemeenschap vormen

Deze thema’s zijn terug te vinden in het aanbod van ons onderwijs.

We helpen de leerlingen hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Dit doen we door onderwijs te geven dat aansluit op de wereld om ons heen. Door bijvoorbeeld de Engelse taal op een natuurlijke manier (gemiddeld 15%) in ons lesprogramma te verweven leren we kinderen internationaal bewust te zijn. Daarnaast vormen we met elkaar een zorgzame leer- en leefgemeenschap, waar we uitgaan van het goede van de mens.

We bieden een breed en gedifferentieerd onderwijsaanbod aan in homogene groepen vanaf groep 3. Naast de reguliere vakken wordt ICT veelvuldig als hulpmiddel ingezet bij het leren, krijgt creativiteit en talentontwikkeling ruimte door de inzet van het leerlingatelier. We zetten voor alle groepen vakleerkrachten gym en muziek in, bieden een cultureel/muzikaal aanbod voor alle groepen en werken vakoverstijgend met een internationaal +wereldoriëntatieprogramma (IPC). De kinderen krijgen verder de mogelijkheid zich te ontwikkelen in zelfstandigheid en werken zij bijvoorbeeld met een dag- of weekplanner, afhankelijk van de leeftijd.

Leerlingpopulatie

De Wilge telt ongeveer 560 leerlingen verdeeld over 24 groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit de volgende wijken: Noordoost en Oost, vanuit de buurten: Johannes Geradtswegbuurt, Erfgooiersbuurt, Geuzenbuurt, Electrobuurt en de Astronomische buurt.

De leerlingpopulatie van de WIlge is gemêleerd op sociaaleconomisch gebied en betreft culturele achtergronden. Ons onderwijsconcept trekt leerlingen aan vanuit diverse nationaliteiten. Wij willen dat alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich welkom, veilig en geaccepteerd voelen.

De Wilge: waar je jezelf en de wereld leert kennen.

Meer informatie vindt u op de website van de school.

schoolwebsite

Schoolconcept en visie op onderwijs

De Paulusschool is een reguliere basisschool. Voor zover mogelijk bieden we ons onderwijs geïntegreerd aan, waarbij er veel oog is voor het welbevinden van onze leerlingen en taalontwikkeling een grote plek inneemt.
Vaardig de wereld in! Op de Paulusschool vinden we het belangrijk dat leerlingen zichzelf goed leren kennen, gaan ervaren waar hun kracht ligt en waarin ze nog verder kunnen leren. Leerlingen worden zo gevormd tot zelfbewuste mensen die in verbinding staan met zichzelf, de ander (mensen) en het andere (dingen, omgeving, de wereld). Dit doen ze door een geïnteresseerde, kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen. 

Leerlingpopulatie

De Paulusschool is een school op katholieke grondslag in Hilversum. De school telt ongeveer 110 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit de Bloemenbuurt. Zo’n 60% van de leerlingen heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. Aangezien onze leerlingen diverse achtergronden hebben, native speakers, expats, vluchtelingenkinderen, gaat er op de Paulusschool veel aandacht uit naar het welbevinden van de leerlingen, betekenisvol taalonderwijs en taalverwerving en hun ontwikkeling ten opzichte van zichzelf.

Voor meer informatie kijkt u op 
de schoolwebsite

augustinusschool

Schoolconcept en visie op onderwijs

Vanuit onze visie werken wij aan de volgende zes speerpunten: 
zelfstandig, vieren, samen, uitdagen, zichtbaar en groeien. 

Onze school biedt:

 • Engels in alle groepen: bij alle groepen is het leren van de Engelse taal geïntegreerd in de lessen. Leerkrachten worden hierin gecoacht door een native speaker die ook helpt bij het maken van lessen en materialen.
 • Sport en bewegend leren in alle groepen. Ook gymmen alle groepen onder begeleiding van een vakdocent. Beweging is belangrijk voor de gezondheid en de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Thematisch onderwijs: de vakken wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden binnen thema’s aangeboden: International Primary Curriculum (IPC). Voor de jonge kinderen gebruiken wij van International Early Years Curriculum (IEYC).
 • ICT-gebruik: digitale schoolborden voor het geven van onze lessen en vanaf groep 4 voor elke leerling een chromebook voor de verwerking van de lesstof.
 • Muziekonderwijs door een vakdocent die om de week alle groepen lesgeeft.
 • Kanjertraining voor het welbevinden en het aanleren van sociale vaardigheden.

Leerlingpopulatie

De Augustinusschool is een middelgrote katholieke basisschool in de Hilversumse wijk Kerkelanden. Op de school zitten ongeveer 240 leerlingen. De school is een afspiegeling van de wijk waarin hij is gevestigd. De Augustinusschool is een gezellige school waar leren en plezier voorop staat. Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen. De school draagt zorg voor een rustige en gestructureerde leeromgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

visie-augustinusschool.jpeg

Meer informatie kunt u vinden op de schoolwebsite

De ATlasgroep is een arrangement voor cognitief hoogbegaafde basisschoolleerlingen die behoefte hebben aan een leeromgeving die ruimte geeft voor uitdaging en samenwerking met ontwikkelingsgelijken. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 krijgen een of twee schooldagen in de week een speciaal lesprogramma aangeboden op een locatie in Hilversum of Eemnes. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school. Buiten de dagen van de ATlasgroep om zit de leerling op de eigen school.

​​Via het Nuyens Instituut kunnen scholen in overleg met de leerling en de leerkracht verschillende trainingen aanvragen. Het gaat om bijvoorbeeld een rots & water training over de weerbaarheid van kinderen, een training KlasInZicht om de dynamiek tussen de leerlingen onderling te verbeteren of een training in de dojo, een ruimte waar leerlingen meer fysiek leren om weerbaar te worden.

 

 

De NT2 (Nederlands als tweede taal) specialisten bieden leerlingen wekelijks individueel of in een klein groepje Nederlandse ondersteuning. Doel van de begeleiding is dat de leerling in staat is om het onderwijs te volgen sociaal redzaam wordt en mee kan doen aan groepsactiviteiten.

Onderwijs dat past #daargaathetom

Het Nuyens Instituut is het expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen. Ruim 50 specialisten ondersteunen de Alberdingk Thijm Scholen bij het realiseren van onderwijs dat past voor iedere leerling. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van de school overstijgt, kan de school zich, waar nodig in overleg met ouder(s)/verzorgers, richten tot het Nuyens Instituut. Het Nuyens denkt mee over de hulpvraag van de school en bijpassende ondersteuning.  


nuyens high five copy copy copy copy

Beleid van aanmelding/toelating

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. In het voortgezet onderwijs geldt dat het advies van de basisschool doorslaggevend is voor plaatsing. Ook als een leerling - om welke reden dan ook - extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling op de betreffende school terecht kan.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Samen met een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut, onderzoekt de school wat er nodig is voor de leerling en volgt een advies aan ouders/verzorgers.

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen Alberdingk Thijm Scholen of daarbuiten. AT Scholen bestaat uit twintig basisscholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool)  en acht middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen ondersteuningsprofiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. 


Algemene informatie over passend onderwijs in de Gooi- en Vechtstreek.
BasisonderwijsUnita
Voortgezet onderwijsQinas

Leren waar het écht om gaat. Daar gaat het om bij Alberdingk Thijm Scholen. Welke school je ook kiest, je zult op elke school iets van deze visie terugzien en herkennen. Door onze krachtige samenwerking, kunnen we onze leerlingen mooie extra voorzieningen aanbieden om zo het onderwijs boeiender te maken, zoals een Techspace en een Buitenhuis. Met onze eigen schoolbus faciliteren we ook het vervoer naar deze locaties en kunnen gemakkelijker excursies worden georganiseerd.

Begeleiding

Leerlingen die te maken krijgen/hebben met niet-schoolgerelateerde problematiek die de schoolloopbaan verstoort/in de weg staat, ​kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding vanuit het W.J.F. Nuyens Instituut. Ruim 30 specialisten zetten zich dagelijks in voor leerlingen met die (tijdelijk of langer) begeleiding nodig hebben op sociaal- emotioneel gebied, taal of leerlingen die cognitief hoogbegaafd zijn. ​

December 2020

Licht op groen voor uitbreiding en nieuwbouw Hilversumse scholen, Gooi- en Eemlander, 23 december 2020
Hilversummer Quirijn niet op school maar op een schip midden op de oceaan, NH nieuws, 9 december 2020
Zes meter hoge kerstboom bij de Wilgetoren is wensboom voor de buurt, Gooi-en Eembode, 8 december 2020
Sint en pieten reiken eco certificaat uit op basisschool de KinderCampus, Gooi- en Eembode, 4 december 2020
Eerste school in Hilversum haalt groene vlag, Educatief Hilversum, 3 december 2020

November 2020

Groep 8-ers bezoeken corona proof middelbare scholen p. 13, Weekblad Wijdemeren, 11 november 2020
Techspace voor scholieren is speeltuin voor technologische vernieuwingen
, Gooi- en Eembode, 26 november 2020
In de houdgreep op de Hummelingschool, Gooi- en Eemlander, 16 november 2020
Hilversumse basisschool decor 18e Nationaal Schoolontbijt,
Gooi- en Eembode, 2 november 2020

Oktober 2020

School app in deze tijden 'zeer effectief', Gooi- en Eemlander, 17 oktober 2020
School app voor middelbare scholen Alberdingk Thijm, Gooi- en Eembode, 17 oktober 2020
Aju paraplu bij afscheid juffrouw Alice Peek, Laarder Courant de Bel, 10 oktober 20202
Leerlingen Bernardus met Spacebuzz de ruimte in, Laarder Courant de Bel, 6 oktober 2020

September 2020

Canon was: veel man, West-Europees en wit, docente Laar & Berg over de nieuwe canon, Schooljournaal, september 2020
Speelplaats de Paddenpoel heeft Kortenhoef weer een beetje gelukkig gemaakt,' Gooi- en Eemlander, 13 september 2020
Leerkracht de Hobbitstee stadsdichter van Eemnes, Gooi- en Eemlander, 12 september 2020

Augustus 2020

Feestelijk en coronaproof welkom peuters Vlindertuin, Gooi-en Eembode, 17 augustus 2020

Juli 2020

Groep 8 Leerlingen KBS Bernaruds 'uitgesmeten', Oog op Blaricum, 2 juli 2020

Juni 2020

Vier nieuwe lokalen opgeleverd op Laar & Berg, Laarder Courant, 26 juni 2020
​Na de zomer kunnen 1700 ATC-ers sporten bij Wasmeer, Gooi- en eembode, 10 juni 2020
​Warm welkom Eemnesser scholieren, NH Nieuws, 8 juni 2020

Mei 2020

Leerlingen Laar & Berg en de Brink weer naar school, Laarder Courant, 30 mei 2020
​Berlijnse muur tegen reljeugd,' Gooi- en Eembode, 25 mei 2020
​Kinderen dolblij: de scholen weer open, Gooi- en Eembode, 14 mei 2020

April 2020

Leraren Laar & Berg verrassen eindexamenkandidaten tijdens stuntdag, Laarder Courant, 17 april 2020
Portret van stadsdichter en docent IS Hilversum, Gooi- en Eembode, 9 april 2020
Bloemen en mandarijnen voor onderwijshelden, Laarder Courant,2 april 2020

​Maart 2020

Hartvermande boodschap voor Laar & Berg, LaarderCourant, 31 maart
Ouders bedanken medewerkers van Laar & Berg,  Oog op Laren, 31 maart
Alberdingk Thijm Scholen: niet prettig als tijdens de wedstrijd de regeles veranderen, Gooi- en Eembode 25 maart
Geertrui Nieuwenhuis over het coronavirus en afstandsonderwijs op de Bernardus,​ 2Vandaag, Max, 19 maart
Leerlingen kunnen thuis aan de bak, LaarderCourant, 18 maart
Bel oudere of zieke mensen wat vaker, Gooi- en Eembode, 17 maart
Michael van Praag ziet Hilversumse school de Wilgetoren als voorbeeld van bewegen op school, 12 maart ​Leerlingen Titus Brandsmaschool astronauten voor een dag, Gooi- en Eembode, 10 maart

Februari 2020

​ATC Live in de Vorstin, groot spektakel, Gooi- en Eembode, 12 februari​​​

Januari 2020

Yes wij werken met trots in het onderwijs,​ Laarder Courant, 30 januari
Ludieke actie op basisschool in Eemnes: juf of meester voor een dag, NH Nieuws, 30 januari
Middelbare scholieren lopen een dagje mee in het basisonderwijs, Gooi- en Eembode, 30 januari 
Interview Emma Strootman, adjunct-directeur Binckhorst - St. Jan, over de stakingsdag, ​Radio 2, Jan Willem Stapt op!, 30 januari
Hobbitstee maakt op stakingsdag scholieren warm voor werken in het onderwijs, Gooi-en Eemlander, 30 januari
Jozefschool, Hobbitstee en Merlin gooien deuren open om middelbare scholieren te inspireren', Gooi- en Eemlander, 28 januari
Op de katholieke Augustinusschool is ook ruimte voor andere religies', Hogeschool Utrecht nieuws, 27 januari
Basisscholen strijden om damtitel in de Zoutkeet,' Gooi- en Eembode, 16 januari
'Happy new year' in noodlokaal Augustinusschhol', Gooi- en Eemlander, 7 januari

​​​​​Diensten

Het ​Shared Service Centre (SSC) is service verlenend aan de scholen en ondersteunt het bestuur in het management en het implementeren van beleid.  Het SSC biedt de volgende diensten:

   • ICT Dienstverlening
   • Finance & Control
   • Algemeen beleid en juridische ondersteuning
   • Corporate Communication
   • Huisvesting
   • Personeel & Organisatie (incl.salarisadministratie)
   • Facilitair bedrijf​

Contactgegevens

Alle medewerkers van het Shared Service Centre​ zijn te bereiken via de algemene adresgegevens:

Alberdingk Thijm Sc​holen
Postbus 700
1200 AS Hilversum
035-646 00 88
bestuur@atscholen.nl

College van Bestuur​

Alberdingk Thijm Scholen wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur:

Saskia Makker-Velthuis (voorzitter)
​Bart van den Haak​

saskia-en-bart.jpeg

​​​​​​​​​Alberdingk Thijm Scholen is al jaren koploper als het gaat om gebruik van ICT in het onderwijs. Zowel op het gebied van technische infrastructuur als de beschikbaarheid van digitaal lesmateriaal hebben onze scholen veel te bieden. Voor basisschoolleerlingen hebben we de lessenserie Leren Programmeren ontwikkeld. Om onze voorloperpositie de komende jaren verder te versterken richten we onze focus op vijf aandachtsgebieden:

​1. De docent als regisseur van het onderwijsproces​
2. Een device per leerling
3. Alle toepassingen online
4. ICT, meer dan een middel
5. Optimale ondersteuning van gebruikers.

Techspace

Techspace is een experience ruimte voor leerlingen en medewerkers van Alberdingk Thijm Scholen​. Hier kunnen groepen leerlingen de nieuwste technologieën​ uitproberen. Er is lesmarteriaal ontwikkeld voor het werken met de laser cutter, augmented en virtual reality, animatiefilmpjes en programmeren van robots.

Lees meer over al onze ICT projecten op onze website en bekijk hieronder het filmpje:​

Geïnspireerd door het IB formuleren we drie deelgebieden van international mindedness.

Leren waar het écht om gaat

Bij Alberdingk Thijm Scholen leren we wat er écht toe doet in ons leven en de wereld om ons heen.
Bij ons leer je om je eigen weg te volgen.
Om te ontdekken waar het voor jou écht om gaat.
Om je eigen mening en ideeën te vormen.
Om eigen én wijs te worden.
Om voor elkaar te zorgen.
En samen te werken.
En om talenten te ontwikkelen, die daarbij helpen.
Zodat we met elkaar kunnen bijdragen aan een betere wereld.

 

Drie pijlers vormen de basis van ons onderwijs.

Lees en kijk hier verder

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Alberdingk Thijm Scholen aan de schoolwebsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Alberdingk Thijm Scholen. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Alberdingk Thijm Scholen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Alberdingk Thijm Scholen niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Privacy

De schoolwebsite neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. De school hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om deze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Deze website bevat links waarmee je de schoolwebsite verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De schoolwebsite heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. ​De schoolwebsite is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.​

Beeldmateriaal

Op de websites en social media kanalen van de scholen van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel gebruik gemaakt van representatief beeldmateriaal gemaakt in opdracht van de school. Bij aanmelding op de school wordt om toestemming van publicatie van beeldmateriaal gevraagd. In het algemeen wordt er naar gestreefd leerlingen zoveel mogelijk niet herkenbaar in beeld te brengen. Leerlingen en medewerkers bij wie dat wel het geval is,  is altijd vooraf om toestemming gevraagd. Mocht het voorkomen dat degene die geen toestemming heeft gegeven en toch herkenbaar is op een foto of video toch bezwaar heeft dan kan dat per mail kenbaar worden gemaakt bij de ​schooldirectie. Stuur dan de link mee waar de foto op staat en vermeld erbij om welke school het gaat. Het materiaal zal per direct worden verwijderd.

​Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.De school heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

​​​​​​​​​Algemeen

Alberdingk Thijm Scholen
Postbus 700
1200 AS Hilversum
035-6460088
E-mail: bestuur@atscholen.nl

Het bezoekersadres is: Laapersveld 75​ in Hilversum

​​​Perscontacten

Journalisten kunnen contact opnemen met Annemarie Veen, persvoorlichting: 035-6254477.
Mail: a.veen@atscholen.nl