Het St. Aloysius College is een middelgrote school voor mavo en havo die zich profileert als een school met veel aandacht en zorg voor de behoeften van de individuele leerling. Naast een gevarieerd lessenpakket en intensieve studiebegeleiding voorziet de school in een breed aanbod aan voorzieningen met het doel ook de zwakkere leerling naar het eindexamen te begeleiden. Bij aanname in de brugklas worden leerlingen geplaatst in de mavo, mavo/havo of de havo-brugklas. In de onderbouw wordt gewerkt aan een evenwichtige verdeling tussen het aanleren van vaardigheden en het overdragen van kennis.  

Formatief evalueren ​

Door formatief evalueren te combineren met klassikale kennisoverdracht vergroot de school het leerrendement. Door vakken samen te brengen in leergebieden en projecten laten wij leerlingen de samenhang ontdekken waardoor hun eigenaarsschap tijdens het leerproces toeneemt. Alle leerlingen gebruiken hun eigen chromebook als leermiddel en als ondersteuning. In leerjaar 1 komen de leerlingen met zeer verschillende niveau's van de Engelse taal op school. Sommige leerlingen hebben op de basisschool al veel Engels geleerd, anderen minder. Bij de kennismaking worden alle leerlingen getoetst en op basis van de uitslag ingedeeld in niveaugroepen. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit een breed vakkenaanbod. Hiermee maakt de school de doorstroommogelijkheid naar een vervolgopleiding zo optimaal mogelijk.  De school voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en streeft naar een prettige, sociale leeromgeving, waarin leerlingen zich veilig voelen.

Aandacht op maat 

1. Ondersteuning bij het leerproces

Leerlingen met specifieke leerproblemen krijgen extra ondersteuning. Waar nodig worden er met leerlingen individuele afspraken. Bijvoorbeeld een 'groene kaart' voor dyslexie. Naast de leerinhoudelijke ondersteuning kunnen trainingen zoals faalangst-reductietraining en sociale vaardigheidstraining ingezet worden om leerlingen extra handvatten te bieden in voor hen lastige situaties. 

​2. Ondersteuning bij gedrag

Sommige leerlingen krijgen een persoonlijk begeleider toegewezen, een leerlingcoach. Een leerlingcoach is een belangrijk aanspreekpunt voor de leerling. De leerlingcoaches betrekken waar nodig en mogelijk ouders, ambulant begeleiders, interne of externe experts. De leerlingcoach maakt i.s.m. de ambulant begeleider een onderwijsondersteuningsplan, stelt doelen en werkwijzers op. Een aantal maal per jaar zijn er met leerling, ouders en leerlingcoaches voortgang- en evaluatiegesprekken.

3. Ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied

De coördinator leerlingzaken (een aantal dagdelen per week op school aanwezig) gaat met leerlingen gesprekken aan als er sprake is van problemen op sociaal-emotioneel gebied. Deze coördinator verwijst, indien nodig, door naar externe deskundigen of naar het W.J.F. Nuyens Instituut, ons expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.​​

Schoolwebsite

www.hetalc.nl