​De Titus Brandsmaschool is een middelgrote katholieke school gehuisvest in een ruim en nieuw pand in Hilversum Noord, aan de rand van de Westerheide.  Speerpunten van ons onderwijs zijn:
- les in het Engels vanaf groep 1
- Integratie van ICT in het onderwijs van alle groepen. Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van lesstof op iPads voor leerlingen die wat meer aankunnen. De lesstof wordt door onze eigen leerkrachten ontwikkeld. 

Organisatie

De leerstof wordt aan de hele groep aangeboden en vervolgens verwerkt op drie niveaus, waarbij verlengde instructie geldt voor die leerlingen die moeite hebben met de basisstof (“weer”).  Leerlingen met bovengemiddelde capaciteiten volgen een moeilijkere, uitdagende leerstofroute (“meer”). De meeste kinderen verwerken de leerstof op jaargroepniveau. Het is belangrijk dat de kinderen samenwerken en dat bij het verwerven en verwerken van de leerstof alle intelligenties worden aangesproken. Daarom worden de werkvormen van coöperatief leren veelvuldig toegepast.

 Speciaal aanbod:
- Engels in de groepen 1 t/m 8
- Native speaker ter ondersteuning van de leerkracht
- De computers worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen
- Digitale schoolborden in alle groepen

Aandacht voor alle leerlingen

Alle kinderen krijgen alle leerstof aangeboden. Deze leerstof verwerken ze dan op drie niveaus (zie hierboven). Een enkel kind, dat helemaal op eigen niveau moet werken (als het kind het niveau echt niet aankan, of dat juist heel ver vooruit loopt) krijgt een eigen leerlijn.  Dit kan ook betekenen dat de leerling wel meedoet met de basislessen van de groep, maar dat de stof geïntensiveerd wordt en de leerling dispensatie krijgt voor de stof die (nog) te ver buiten zijn/ haar capaciteiten liggen.

Aandacht op maat

De school heeft een eigen leeskliniek. Kinderen, die extra begeleiding nodig hebben bij het lezen kunnen hier terecht. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om dyslextische kinderen, of kinderen die begrijpend lezen moeilijk vinden.
Zij worden dan individueel of in een heel klein groepje extra begeleid. Dit gebeurt dan hoogstens drie keer in de week.​

 Er is een coordinator leerlingzaken vast verbonden aan de school voor sociaal-emotionele problemen. Tevens kunnen we gebruik maken van het W.J.F. Nuyens Instituut expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.​

Schoolwebsite

www.titus-brandsmaschool.nl​