De Mariaschool is een middelgrote katholieke basisschool middenin de nieuwbouwwijk 't Vierkante bosje in Eemnes. Het team van de Mariaschool vindt het belangrijk dat leerlingen zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. ICT, tweetaligheid en talentontwikkeling zijn daarom de speerpunten van onze school. 

De Mariaschool biedt haar leerlingen onder meer:
·    Les in het Engels vanaf groep 1
·    Integratie van ICT in het onderwijs van alle groepen; met hulp van ICT bieden wij leerstof aan die goed aansluit op de behoefte van de leerling.
·    Extra leerstof voor bovenpresteerders, deze wordt o.a. aangeboden op iPads.

Organisatie
De kinderen volgen gedurende acht jaar het onderwijs in hun eigen jaargroep. In de klassen werken we gestructureerd aan een doorgaande leerlijn voor groep 1 tot 8. We bieden structuur en regelmaat door goede afstemming en afspraken die schoolbreed gelden, hierdoor bieden we kinderen een veilig en goed leerklimaat.

Aandacht voor alle leerlingen
We werken middels duidelijk klassenmanagement, waarbij dezelfde structuur wordt gehanteerd in de groepen 1 tot en met 8, dit biedt ruimte voor klassikaal en individueel gerichte instructie. Verwerking vindt plaats in groepsverband of op individueel niveau. Sommige kinderen krijgen extra instructie tijdens de verwerkingstijd. De leerlingen op de Mariaschool werken met een dagtaak en een weektaak. Om de kinderen een goede taakgerichte houding aan te leren maakt de school gebruik van de methode Taakspel. Onze dagelijkse lespraktijk wordt ondersteund door het inzetten van ICT-middelen. Het digitale schoolbord biedt mogelijkheden om onze instructies visueel te ondersteunen. iPads en computers bieden mogelijkheid tot extra training (van bv tafels) en differentiatie. 

Uitvoering van de zorgbegeleiding
De Mariaschool heeft een zorgteam. Tevens is aan onze school een Leeskliniek verbonden, hier kunnen leerlingen met leesmoeilijkheden en spellingsproblemen ondersteund worden. Dit betekent een intensieve begeleiding van leerlingen die uitvallen op het gebied van technisch lezen en spelling. Door de duidelijke structuur in de klas kan de Mariaschool plaats bieden aan een aantal zorgleerlingen dat zeer gebaat is bij regelmaat en structuur. Voor (hoog) begaafde leerlingen bieden wij extra leerstof aan. Deze leerlingen werken met materialen uit de ‘blauwe box’. Dit betekent dat zij uitgedaagd en geprikkeld worden door de inzet van speciaal voor hoger presterende leerlingen geselecteerde opdrachten en of lesmateriaal. Het leren samenwerken staat hierbij centraal. (zie voor meer informatie de website van de Mariaschool).

Aandacht op maat
Op de Mariaschool wordt inhoud gegeven aan de begeleiding van leerlingen door de leerkrachten. Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan de leerlingen van zijn klas. We kennen een blauwe instructiegroep (kinderen die meer aangeboden krijgen), een gele instructiegroep (leerlingen die meer instructie nodig hebben) en een middengroep. De interne begeleider ondersteunt de leerkracht bij het zoeken naar de beste begeleidingswijze voor iedere leerling. De school heeft zeer beperkte mogelijkheden om extra aandacht buiten de klas te geven. Er is een coördinator leerlingzaken verbonden aan de school voor sociaal-emotionele problemen. Ook kunnen we gebruik maken van W.J.F. Nuyens Instituut; expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.​