• Basisonderwijs
  • Werken in het onderwijs

Zij-instroom traject Alberdingk Thijm Scholen

Eliane van den Berg is leerkracht groep 1&2 op de Pionier en sinds vorig jaar zij-instromer bij Alberdingk Thijm Scholen in Hilversum. Ze hoopt dit jaar haar opleiding af te ronden, maar voelt zich nu al als een vis in het water in het basisonderwijs. Ze werkte voorheen als kinderpsycholoog en gaf ook al trainingen aan psychologen in opleiding. ‘De trainingen duurden meestal twee dagen. Dan gingen de cursisten enthousiast aan de slag maar ik zag ze daarna niet meer. Ik wilde graag een groep dagelijks kunnen begeleiden en het groepsproces van dichtbij ervaren.’

Wanneer wist je dat je voor de klas wilde gaan staan en een zij-instroomtraject volgen? ‘Ik wilde al juf worden na mijn vwo-eindexamen, maar ik wilde ook graag een universitaire opleiding volgen en dat is toen psychologie geworden waarmee ik ook een baan vond. Een mooi beroep, maar toen drie jaar geleden een dierbare vriendin overleed, besefte ik dat het leven te kort is om iets te doen waar je niet 100% voor gaat en ben ik alsnog gaan doen wat ik het liefste wilde.’

Ervaringslessen

Haar eerste werkdag vorig schooljaar op de Pionier gaf meteen al inspiratie voor een nieuw initiatief dat inmiddels wordt uitgeprobeerd in alle vijf groepen 1&2 op deze snelgroeiende school vlak bij de Blaricummermeent. Eliane: ‘Tijdens de eerste schooldag vorig jaar had een kind gestampte muisjes op brood. Veel kinderen wisten niet wat dat was. De dag erna hebben we muisjes (die de kinderen wel kenden) in de klas gestampt en ontdekt wat gestampte muisjes zijn. We hebben gekeken hoe het eruit zag, onderzocht waar het van gemaakt is en hoe je daarachter kunt komen en uiteraard hebben we het geproefd.’ Proefdinsdag was geboren... met muisjes. Proefdinsdag is een wekelijks terugkerende lesactiviteit op het gebied van ‘natuur en techniek’, waarin de kinderen verschillende zintuigen inzetten om te leren over de herkomst van voedsel en processen die hiermee te maken hebben. Eliane: ‘Proeven is de ingang voor het leren, niet het enige of primaire doel. Inmiddels zijn het geïntegreerde lessen geworden, waarin andere vakken een plek hebben zoals geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen en taal.’

Kwaliteit

Van den Berg is bijna klaar met haar opleiding. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen periode? ‘De begeleiding vanuit Alberdingk Thijm Scholen was heel warm en je voelt je heel erg welkom. Zowel bovenschools als op de scholen was dat heel enthousiasmerend. Het is wel een contrast met bepaalde onderdelen van de begeleiding op de Hogeschool Utrecht. Als je de crashcourse goed hebt doorlopen, draagt Alberdingk Thijm Scholen je voor het geschiktheidsonderzoek voor, dat voelde als een hele strenge keuring. Op zich vind ik dat positief, want je wilt als opleiding kwaliteit kunnen bieden. Daarentegen heb ik een hele goede mentor en ook de ‘veld-examens’ die door de Hogeschool Utrecht worden afgenomen verliepen prettig.’ Van den Berg ervaart het traject als best pittig: ‘Ik sta drie dagen voor de klas, maar ik ben nog niet in staat om in die drie dagen al mijn lessen voor te bereiden. Daar gebruik ik ook mijn studiedag deels nog voor. Verder vind ik dat de opleiding weinig omkijkt naar je werkervaring. Ik heb als ggz-kinderpsycholoog veel ouder- en kindgesprekken gevoerd, toch moet ik dat in deze opleiding aantonen met voorbeelden uit mijn huidige beroepspraktijk. Dat kost mij veel tijd. Verder heb ik hard moeten studeren voor de kennistoets rekenen, maar heb net mijn cijfer binnen: een 8! Dus ik ben heel blij.’  

Hoe ziet het zij-instroomtraject voor het basisonderwijs eruit?

Een zij-instromer volgt een werk- en opleidingstraject van twee jaar en komt in dienst van een school(bestuur) zoals Alberdingk Thijm Scholen. Je volgt een crash course lesgeven en als je daarvoor slaagt, wordt er een school gezocht waar je leservaring op doet. Je krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor een groep en besteedt daarnaast nog zo’n 12-15 uur per week aan de opleiding. Na twee jaar heb je een wettelijke lesbevoegdheid en je krijgt de garantie op een baan in het onderwijs.