• Community life

Woensdagochtend 9 juni 2021 Paulusschool Hilversum. Er klinkt muziek uit de school, want vandaag krijgen alle kinderen les van van juf Janine, vakleerkracht muziek. Ze begint met de cup song in groep 5/6. De kinderen zingen: 'Pick up a bale of cotton, oh lordy pick a bale of hay...' 

Juf Janine vraagt of de kinderen nog weten wat de historie van dit liedje is. Hier heeft ze in de week van het songfestival een les over gegeven omdat er veel raakvlakken zijn met de Nederlandse inzending van Jeangu Macrooy. Het liedje is van oorsprong een slavenlied en werd gezongen tijdens het werken op de plantages om zo te zorgen dat de tijd sneller ging. Tevens ligt in deze liedjes de oorsprong van de gospel, blues en jazz, zo legt ze uit. 

Vakleerkrachten muziek 

Janine Teepen is een van de vakleerkrachten muziek die verbonden is aan Alberdingk Thijm Scholen en geeft les op drie verschillende scholen in Hilversum. Daarnaast zijn er nog vier muziekleerkrachten verbonden aan de basisscholen van Alberdingk Thijm. Er is deze weken veel aandacht voor muziekonderwijs in de regio het Gooi. Ook Alberdingk Thijm Scholen laat graag zien hoe belangrijk muziek is voor kinderen.

Waar het om gaat

Saskia Makker - Velthuis, bestuurder, legt uit: 'We hebben in 2015 een nieuw speerpunt galanceerd: What Really Matters; hiermee zetten we in op de brede ontwikkeling van leerlingen en muziek is daar een wezenlijk onderdeel van omdat muziek ongelooflijk belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Op de meeste van onze middelbare scholen heeft muziek al langer een belangrijke plaats en sinds een aantal jaren investeren we op de Alberdingk Thijm basisscholen in muziekonderwijs voor alle kinderen.  Mede daardoor zijn een paar scholen gestart met een schoolkoor. Muziek zet de hersenen in werking en dat is perfect voor het opgroeiende brein. Muziek is niet het enige dat het brein stimuleert, daarom hebben we ook scholen die kiezen voor meer bewegingsonderwijs en/of beeldende vorming in de school. Ook daar hebben we vakleerkrachten voor aangetrokken. En het is heel mooi dat leerlingen daar in het voortgezet onderwijs mee verder kunnen.' 

Eindexamen muziek 

In het voortgezet onderwijs is op verschillende Alberdingk Thijm scholen muziek een eindexamenvak, en zijn de muziekavonden zoals 80db op Laar & Berg en ATC Live! de schoolevenementen van het jaar. Benedict Weisser vertelt in het filmpje hieronder over muziek als eindexamenvak op Laar & Berg en waarom muziek een belangrijk vak is op school. En op deze website van het ATC kun je de eindexamens beluisteren van de muziekstudenten:

 
Eindexamen kunstvakken ATC

Muziek op Laar & Berg