Afgelopen dinsdag is aangekondigd dat basisscholen per komende maandag weer voor alle leerlingen kunnen openen. Leerkrachten kijken ernaar uit om de leerlingen na weken online onderwijs weer live te zien. De basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zullen geheel open gaan en de lessen worden zoveel mogelijk op de vertrouwde manier hervat. Om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen, gelden wel aanvullende afspraken, gebaseerd op de  richtlijnen van ministerie en RIVM. Deze zijn voor een deel generiek en gelden voor alle scholen, sommige zijn maatwerk. Elke school is anders en maakt hierin keuzes, 

De basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zullen geheel open gaan en de lessen worden zoveel mogelijk op de vertrouwde manier hervat.

Naast de inmiddels bekende maatregelen betreffende hygiëne en de afspraak dat ouders zo min mogelijk de school in komen, beperken we zoveel mogelijk de verplaatsingen binnen de school. Dit houdt in dat schoolactiviteiten zoveel mogelijk binnen de eigen klas plaatsvinden. Groepsoverstijgende activiteiten vinden in principe geen doorgang, evenals excursies.  Verder zijn de scholen genoodzaakt een groep thuis te houden indien een van de leerlingen of de leerkracht positief getest is met het coronavirus. In dat geval wordt aan alle leerlingen en de leerkracht gevraagd zich de vijfde dag te laten testen en mogen zij bij een negatieve testuitslag weer naar school.