AT Scholen

Voor diverse scholen van Alberdingk Thijm is een huisvestingsaanvraag ingediend bij de gemeente Hilversum. Lees hieronder de uitkomst voor de locaties van Alberdingk Thijm Scholen.

Alberdingk Thijm College

Het licht staat op groen voor uitbreiding van het Alberdingk Thijm College op het Laapersveld en van basischool De Wilge. Een miljoen euro wordt uitgetrokken voor de voorbereiding van de facelift van het ATC College op het Laapersveld. Het gaat om de uitbreiding van de schoolgebouw (met 3.805 m2) en het vervangen en uitbreiden van de gymcapaciteit (van drie naar vier zalen). Dat moet in 2022 gebeuren. Met beide klussen is in totaal ruim tien miljoen euro gemoeid. Bekeken wordt nog wel of leerlingen niet in de nieuwe sportaccommodatie op het Arenapark kunnen gaan gymmen.

de Wilge

Onder de regionale onderwijskoepel AT Scholen valt onder meer ook De Wilge. Er wordt een plan ontwikkeld voor uitbreiding van deze basisschool, waarschijnlijk achter het voormalige schoolgebouw van CVO ’t Gooi aan de Jan Blankenlaan. Renovatie van dat oude gebouw is goedkoper (1,2 miljoen), maar volgens de gemeente minder realistisch. Voor de voorbereiding van de plannen, die in 2023 hun beslag moeten krijgen, wordt volgend jaar negentig mille uitgetrokken.

Alberdingk Thijm Mavo

AT Scholen wil op het terrein aan de Jan Blankenlaan een nieuw gebouw neerzetten voor de AT MAVO, die nu nog gevestigd is aan de Van Linschotenlaan, direct naast Groot Goylant. Het oude schoolgebouw, dat daarvoor gesloopt zou moeten worden, is echter nu nog in gebruik bij De Wilge en COBO (centrale opvang basisonderwijs, voor kinderen die direct uit het buitenland zijn gekomen en die de Nederlandse taal nog niet beheersen). Nieuwbouw voor de AT MAVO staat gepland voor 2025.

de Wilgetoren

Ondertussen blijft Jenaplanschool de Wilgetoren, gevestigd aan de Kamerlingh Onnesweg, groeien en is er opnieuw extra ruimte nodig. Die kan gevonden worden in de nabijgelegen Nassauschool, vindt de gemeente. Uitbreiding van het schoolgebouw is (nog) niet nodig. De volgende scholen van Alberdingk Thijm krijgen daarmee, op basis van het aantal leerlingen, extra geld voor de aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair: De Wilge, Junior Campus (tweetalig basisonderwijs, Prins Bernhardstraat), en de PYP van de IS Hilversum. Verder ontvangt de Junior Campus een vergoeding voor het gebruik van het gebouw (de voormalige St. Aloysius) aan de Prins Bernhardstraat.