ATlas groep krijgt tweede locatie in Laren

In het nieuwe schooljaar start ATlas groep 4 in Laren, op de locatie Binckhorst 2.0 aan de Kerklaan. De groep bestaat uit leerlingen die de leeftijd hebben voor groep 5, 6 en 7. Het zijn de kinderen die naar de scholen van Alberdingk Thijm in Laren, Blaricum en Eemnes gaan.

In maart betsaat de ATlas groep een jaar. De ATlas groep is een parttime voorziening voor leerlingen die als hoogbegaafd worden gezien. Vorig schooljaar is hiervoor een speciaal lokaal ingericht op de Paulusschool in Hilversum. Daar komt nu een extra locatie in Laren bij. Mariken de Jong, coördinator van de ATlasgroep: 'In maart 2020 begonnen we met ATlas 1 en na de zomer kwam daar ATlas 2 bij. Begin maart 2021 was de cirkel rond met de start van ATlas 3 waardoor er een mogelijkheid voor parttime onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen van groep 3 t/m 8 binnen de Alberdingk Thijm Scholen was. Wat ons vooral hierbij verheugt zijn de mooie reacties van leerlingen, ouders en leerkrachten op deze bijzondere vorm van onderwijs en de mogelijkheid om met gelijkgestemden te kunnen samenwerken:

“Wat is hij opgebloeid, hij is een stuk assertiever in de klas en laat veel meer van zichzelf horen. Ook het plannen lijkt hem heel goed te lukken.”

 “Mijn zoon ging vanmiddag thuis spontaan en enthousiast aan de slag met het project van de ATlasgroep.”