• Nieuws
  • Voortgezet Onderwijs
  • Basisonderwijs

In de laatste maanden van schooljaar 2021-2022 heeft een gespecialiseerd bureau een imago- en tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van ouders met elk van onze scholen en met Alberdingk Thijm Scholen als organisatie. Onderwerpen waren o.a. het onderwijsaanbod, de communicatie met/vanuit school, hygiëne, veiligheid en het onderhoud van de schoolgebouwen en -pleinen. Voor ouders van leerlingen in groep 7/8 en brugklassers waren daarnaast de overgang van PO naar VO en het imago van de verschillende middelbare scholen in het Gooi aanvullende thema’s. Bijna 1.700 ouders vulden de enquête in en beoordeelden onze PO-scholen met een 7,8 en de VO-scholen met een 7,9. Uiteraard komt er uit de resultaten ook een aantal aandachtspunten naar voren; ze betreffen ondersteuning & zorg, schoolgebouw & omgeving en ouderbetrokkenheid. Mooi is dat veel ouders in de open antwoorden hun dankbaarheid, respect en complimenten uitspreken voor de grote inzet, betrokkenheid en goede zorgen van de teams de afgelopen jaren.