• Nieuws
  • Voortgezet Onderwijs

Verena en Daniel uit Hilversum zitten in havo 2 op het St. Aloysius College, een mavo-havo school in Hilversum. Ze zitten er ontspannen bij en dat is niet zo vreemd: zij hebben het eerste jaar afgesloten met hoge cijfers. Daniel: ‘Voor de vakken Nederlands en Spaans heb ik een heel hoog cijfer en voor Engels zelfs een tien.‘ Ook Verena heeft mooie cijfers gehaald: ‘Ik vind het toch nog toe niet heel moeilijk.’

Als deze lijn zich doorzet, mogen zij sommige vakken eerder afsluiten met het eindexamen en kunnen dan in het laatste jaar een vak op vwo niveau gaan volgen of zich verdiepen in een extra vak. Verena verwacht dat ze gebruik gaat maken van die laatste mogelijkheid. Verena: ‘Dan ben ik klaar met dat vak en kan ik een extra vak gaan volgen want daar leer ik het meeste van.’

Verena: ‘Dan ben ik klaar met dat vak en kan ik een extra vak gaan volgen want daar leer ik het meeste van.’

Maatwerkdiploma

Het St. Aloysius College is een van de weinige scholen in het Gooi waar je zo’n maatwerkdiploma kunt halen. ‘Er zijn leerlingen op de mavo die in acht in plaats van zes vakken eindexamen doen en we hebben een leerling die in mavo 3 eindexamen wiskunde heeft gedaan en verder gaat met wiskunde op havo 4 niveau terwijl hij voor de andere vakken dit jaar het mavo eindexamen gaat doen,’ zegt Jeroen Zaagmans, directeur van het St. Aloysius College. ‘Als deze leerling naar de havo gaat kan hij een ander vak kiezen, waarmee hij zijn mogelijkheden verbreed.’ Doel van de maatwerkdiploma’s is niet alleen leerlingen zo breed mogelijk op te leiden, het maakt de aansluiting op de havo of het vwo ook gemakkelijker.

Aansluiting op het mbo

Naast de mavo-havo aansluiting, moet de mavo ook beter gaan aansluiten op het mbo. In 2024 start de Nieuwe Leerweg; alle mavo’s moeten dan een beroepsrichting aanbieden in de bovenbouw om zo de aansluiting op het mbo te verbeteren. Jeroen Zaagmans: ‘Nu is het zo dat de mavo erg theoretisch is, er zit geen enkel praktijkvak in het programma terwijl de meerderheid van de leerlingen hun opleiding vervolgt in het beroepsgerichte mbo. Dat wordt straks anders.’ Het St. Aloysius College heeft drie beroepsrichtingen in de steigers staan, de meeste mavo’s zullen er een of twee optuigen. Zaagmans: ‘We hebben al een nauwe samenwerking met de Mediaschool die naast onze school staat. Zij bieden alle faciliteiten voor de richting Media, Vormgeving en ICT aan. Daarnaast willen we ‘Economie en ondernemen’ en ‘Informatietechnologie’ gaan aanbieden.’ Alle leerlingen met mavo of mavo-havo advies die volgend schooljaar naar de brugklas gaan, hebben te maken met de nieuwe leerweg. Zaagmans: ‘Het is raadzaam om daarop te letten als je een school gaat kiezen.'