Veertig jaar lang gaf Yvonne Nieboer les in klassieke talen op het Alberdingk Thijm College. Onlangs overleed zij op 94-jarige leeftijd. Journaliste Agnes Zuiker van De Gooi- en Eemlander - zelf een oud-leerling van de docente die op velen een onuitwisbare indruk maakte - schreef een mooi in memoriam. 

in-memoriam-mw.-nieboer.pdf