• Werken in het onderwijs

Recent is een groot medewerkerstevredenheid afgenomen onder alle medewerkers van Alberdingk Thijm Scholen. Met een respons van 80% en hele mooie resultaten. 

Net Promotor Score 76

De ‘employee engagement index’ is een wereldwijd gebruikte KPI voor de betrokkenheid van medewerkers. Deze index is gebaseerdop 4 referentievragen: tevredenheid/ werkgeluk, trots, loyaliteit en aanbevelen (Employee Net PromoterScore® of e-NPS®). De Engagement Index van AlberdingkThijmScholen is 76. Dat betekent dat 76% van de medewerkers tevreden en trots is, de eigen school c.q. Alberdingk Thijm Scholen aanbeveelt aan anderen en over ‘drie jaar’ nog steeds bij Alberdingk Thijm Scholen wil werken. Er is geen significant verschil tussen PO en VO. 

Werkgeluk

De gemiddelde medewerkerstevredenheid is met een 7,8 beoordeeld. Er is geen verschil in de beleving van werkgeluk tussen medewerkers bij PO of VO scholen of tussen jongere of oudere medewerkers. Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) waardeert werkgeluk gemiddeld met een 7,9 (zowel PO als VO). Slechts 3% van de medewerkers waardeert het eigen werkgeluk met een onvoldoende (#20) en maar liefst 22% geeft een 9 of een 10 (#146). 30% van de respondenten geeft aan dat hun werkgeluk het afgelopen jaar is verbeterd, terwijl het voor 22% van hen is verslechterd (en voor 40% gelijk gebleven). Gezien de coronapandemie en de gevolgen hiervan voor het onderwijs is dat boven verwachting.

Weten waarvoor je het doet (zingeving) en daarbij de juiste ondersteuning ervaren (persoonlijke ontwikkeling, ICT en een professionele organisatie) leidt tot kwaliteit en werkgeluk. Deze aspecten worden door de meeste respondenten als positief gewaardeerd. Ontwikkelmogelijkheden scoort als hoogste, gevolgd door ICT-voorzieningen en ICT-ondersteuning, kwaliteit van het onderwijs, professionaliteit van de organisatie en zingeving/betekenisvol onderwijs.

Werkdruk

De werkdruk wordt met name in het PO als hoog ervaren; ruim 70% van de PO-respondenten geeft aan de werkdruk als hoog te ervaren en een kwart heeft daar ook last van (in het VO heeft 17% last van een hoge werkdruk). Dit speelt met name in de functiegroep leraar PO (26%) en docent VO (20%) en minder bij andere functies.

93% van de respondenten geeft aan met plezier naar het werk te gaan.

Redenen waarom de meeste medewerkers met (veel) plezier naar het werk gaan zijn met name:

  • Betekenisvol/betrokken zijn: belang van onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen
  • Team: leuke collega’s, goede sfeer en waardering voor je werk
  • Voldoening uit contact met leerlingen
  • Uitdagend en afwisselend werk en veel vrijheid om te ontwikkelen in je vak
  • Jezelf kunnen zijn en onderdeel van een groter geheel/community.

Hoe geef jij betekenis aan Leren waar het echt om gaat #daargaathetom?

Medewerkers uite het basisonderwijs:

Zorgen voor een gemeenschap waar saamhorigheid heerst: daar gaat het om.

“It's not only about to fill the mind but more to open the mind”.

Er voor zorgen dat kinderen en ouders zich prettig voelen bij onze school. Meertalig zijn, creatief en out-of-the-box denken stimuleren. (Internationale) community creëren en onderhouden.

Uitgaan van het hele kind, zijn/haar belevingswereld, behoeften en talenten.

Medewerkers uit voortgezet onderwijs

Onderwijs verzorgen met een duidelijke betekenis/zingeving. Waarom moeten leerlingen het leren? Wat heb je eraan in de toekomst?

‘Daar gaat het om’ staat voor de manier waarop wij in ons onderwijs de leerling centraal stellen. Deze cruciale periode is zo bepalend voor de rest van het leven dat wij daar zeer zorgvuldig mee om moeten gaan.

Leerlingen willen (net als iedereen) zich gezien en gewaardeerd voelen. Lessen moeten daarom persoonlijk voelen.

Leerlingen als volwassen medemensen beschouwen en ze serieus nemen. Alles om meer zelfbewustzijn te creëren, talent en vaardigheden te ontplooien om zo erachter te komen wie je écht bent en waar je voor jezelf en je omgeving het verschil en impact kunt maken. Je eigenwaarde vergroten, jezelf oprecht gelukkig voelen en zo jezelf pas écht succesvol kunt noemen.