Donderdag 6 juni was een spannende dag voor leerlingen van de Paulusschool. Een aantal van hen mocht namelijk, in de aanwezigheid van diverse betrokkenen, de nieuwe naam van hun school bekendmaken. De leerlingen hingen één voor één grote versierde letters aan een waslijn en zo werd de naam zichtbaar: Bloemrijk. De Paulusschool, tijdelijk gehuisvest aan de Neuweg, krijgt onderdak in een zogeheten multifunctionele accommodatie die nu gebouwd wordt aan de Leliestraat en Irisstraat in de Bloemenbuurt. Het gehele pand zal Bloemrijk heten.
Het nieuwe gebouw biedt naast de huidige Paulusschool van Alberdingk Thijm Scholen ook ruimte aan een buurthuis en jongerencentrum van Versa Welzijn, de GGD afdeling Jeugd & Gezin en een kinderdagverblijf plus naschoolse opvang van Bink Kinderopvang. School en opvang vormen volgend jaar mei, als het pand hopelijk klaar is, samen IKC Bloemrijk. De nieuwe naam werd met applaus ontvangen. HilversumsNieuws was erbij. 

lees verder

 gebakjes bloemrijk

Bij een feestje horen taartjes!